2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidai su dainomis

Klebono kan. dr. Algio Genučio
rūpesčiu restauruoti, kažkada
buvę vertingi, bet užmiršti Šv. Onos
ir Dievo Motinos paveikslai, kurie
po restauracijos papuošė bažnyčios
Lurdo Dievo Motinos navą

Sumos šv. Mišias aukoja kun. Vaidotas Vitė

Procesija aplink bažnyčią

Šventovės globėjas
šv. Pranciškus iš Asyžiaus

ŠILALĖ. Spalio 8-ąją, sekmadienį, į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią rinkęsi žmonės šventė Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidus. Votyvos šv. Mišias aukojo klebonas kan. dr. Algis Genutis, o Sumos šv. Mišias aukojo svečias, anksčiau Šilalėje dirbęs vikaru, o dabar Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios administratorius kun. Vaidotas Vitė. Darniai giedojo šios bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, vyko procesija aplink bažnyčią.

Pasibaigus šv. Mišioms, klebono kan. A. Genučio dėka, padedant parapijos visuomeninėms organizacijoms, parapijos namuose vyko nuotaikinga agapė – nuoširdus pabendravimas prie suneštinių vaišių. Visus džiugino Traksėdžio kaimo kapela „Patkava“. Padainuota senovinių ir dabartinių lietuviškų dainų. Prisidėjusiems bei prisidedantiems prie parapijos veiklos išdalinti įvairūs apdovanojimai.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija