2017 m. spalio 20 d.
Nr. 40 (2257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimas

Ramutė ŠIMELIENĖ

Šv. Mišių aukai vadovauja Kaišiadorių
vyskupas emeritas Juozas Matulaitis,
kairėje – mons. Algirdas Jurevičius,
dešinėje – kun. Vytautas Rapalis

Kaišiadoryse rugsėjui baigiantis įvyko svarbus respublikinis renginys – Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) suvažiavimas. Tądien į Kaišiadoris suvažiavo LKMS atstovės iš visos Lietuvos. Prisirinko pilna Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centro salė. Tądien iškilmingai paminėtas Lietuvos katalikių moterų sąjungos atkūrimo 100-metis.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje. Jas aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis kartu su generalvikaru monsinjoru Algirdu Jurevičiumi ir svečiu – Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvu kun. Vytautu Rapaliu. Šv. Mišiose atnašas aukojo katalikių moterų suvažiavimo dalyvės Alma Šiaudinienė ir Gema Aleksejūnienė su Vilniaus vaikų paramos centro auklėtiniais, o Eucharistiją nešė Kaišiadorių katalikių moterų draugijos pirmininkė Marytė Šakienė su dar vienu šio centro auklėtiniu.

Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis sakė, kad šiais, Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, metais galima vėl atnaujinti katalikių moterų pasiryžimus ir žygius. Melsta Dievo, kad jis palaimintų moterų dvasios nusiteikimus. Dvasingą homiliją apie moters paskirtį bendruomenėje praeityje ir dabar pasakė generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius. Jis pabrėžė, kad  popiežius Jonas Paulius II pažymėjo moters genialumą, gebėjimą nešti šviesą, ramybę ir tai daryti su krikščioniška dvasia. Mons. A. Jurevičius palinkėjo katalikėms moterims ne tik žvelgti į praeitį, bet ir susikaupti į ateitį, neužsidaryti bažnyčioje, bet išeiti į platesnes erdves. ,,Visuomenei ir Bažnyčiai trūksta moteriškojo genijaus – meilės supratimo ir atjautos“, – sakė monsinjoras.

Po šv. Mišių sugrįžta į Sielovados centrą. Į susirinkusius su sveikinimais ir palinkėjimais kreipėsi dvasios tėvai: Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis, Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios tėvas kun. V. Rapalis, Seimo narė Laimutė Matkevičienė.

Vysk. J. Matulaitis pasidžiaugė, kad katalikiškoje Lietuvoje Kristaus pėdos įspaustos ne tik kankinių širdyse, bet ir jų pasekėjų, kad Lietuvoje yra Katalikių moterų sąjunga, ir jai palinkėjo stiprinti savo gretas ir toliau vykdyti tikėjimo ir doros darbą. Seimo narė L. Matkevičienė ne tik džiaugėsi būdama Katalikių moterų sąjungos 100-mečio minėjimo renginyje kaip katalikė moteris, mama... Ji atsiklausė, ar katalikių moterų susirinkimas pritars, kad ji kreiptųsi į Seimą dėl to, kad būtų priimtas Seimo nutarimas dėl 2018-ųjų metų paskelbimo Lietuvos katalikių moterų sąjungos atkūrimo šimtmečio metais. Ji viliasi, kad tam pritars ir Valstybinės istorinės atminties komisija. ,,Lietuvos katalikių moterų sąjunga tikrai nusipelno šio garbingo atmintinų metų suteikimo titulo“,– sakė ji. Gavusi pritarimą, ji pasižadėjo imtis to darbo.

Katalikes moteris su sąjungos 100-mečio jubiliejumi sveikino katalikiškojo ,,Vilties tilto“ ,,Tėkmės“ grupės vadovė Virginija Sutkienė, Vilniaus vaikų ir jaunimo paramos centro atstovai. Jie įteikė specialų albumą palinkėjimams rašyti, į jį čia pat pirmasis pasirašė vysk. J. Matulaitis.

Susirinkusius pasveikino ir Katalikių moterų sąjungos rėmėjas, UAB ,,Rimsigna“ vadovas Vidas Drulia.

Įdomų, turiningą ir daug žinių apie Lietuvos katalikių moterų sąjungos veiklą ankstesniais metais suteikusį pranešimą perskaitė neseniai išrinktoji šios sąjungos pirmininkė Rita Baušienė.

LKMS yra dar 1908 metais įkurtos Lietuvos katalikių moterų draugijos bei 1933 metais suburtos LKM organizacijų sąjungos veiklos tęsėja. Sąjungos užduotis – burti katalikes moteris rūpintis švietimu ir socialine parama, siejant aktualias problemas su Tikėjimo tiesomis.

Vėliau kalbėjo ir savo veiklą pristatė Šiaulių, Pasvalio ir kitų šalies regionų katalikių moterų draugijų atstovės.

Renginį vedė aktorė Dalia Michelevičiūtė.

Pasibaigus oficialiajai daliai, koncertavo Vilniaus vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblis bei kaišiadoriečių ansamblis ,,Rudenėlis“ (vadovė – Rita Baušienė).

Po šventinio renginio agapėje prie puodelio kavos kalbėtasi, bendrauta, dalintasi įvairiomis mintimis apie būsimus darbus.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimo organizatoriai dėkoja rėmėjams: UAB ,,Žiežmarių gėlės“ (vadovas – M. Muižinikas), UAB ,,Gudobelė“ (vadovas – M. Jasevičius), UAB ,,Desė“ (vadovas – G. Kanaševičius), Kaišiadorių paukštynui (vadovas – A. Jurkonis).

Kaišiadorys Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija