2017 m. lapkričio 17 d.
Nr. 44 (2261)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino su 60-mečiu

Kun. Tadeuš Vallian

LAZDIJAI. Spalio 29-ąją, sekmadienį, Šv. Onos bažnyčioje buvo ypatinga šventė – kun. Tadeušo Valliano 60-metis. Po iškilmingų šv. Mišių Šlavantų parapijos kleboną kunigą Tadą, pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis džiaugėsi, kad kunigas yra mylimas Šlavantų bendruomenės žmonių, ir padėkojo už šiltą bendravimą bei pagalbą sprendžiat iškilusias Šlavantų parapijos problemas. Lazdijų rajono meras A. Margelis kun. T. Vallianui linkėjo stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų, prasmingos tarnystės Dievui ir padovanojo arnotą.

Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas kun. Nerijus Žvirblys padėkojo kunigui už tarnystę Lazdijų parapijoje, už neabejingumą ir nuolatinę pagalbą žmonėms ir jubiliatui įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį palaiminimą. Kun. T. Vallianą sveikino Šlavantų seniūnijos seniūnė Julija Maziukienė, parapijos bendruomenė ir svečiai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija