2017 m. lapkričio 17 d.
Nr. 44 (2261)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate Per krikštą

bendruomenė pasipildė naujais nariais

Gražina ir Stasys Kvedarai
su krikštasūniais ir klebonu
kun. Algiu Neverausku

BIRŽAI. Lapkričio 4-ąją, šeštadienį, Šv. Jono Krikštytojo parapijos bendruomenei buvo didelė šventė – katalikais tapo 10 jaunų žmonių. Devyni iš jų – trijų šeimų vaikai, globojami Medeikiuose įsikūrusiuose globos namuose „Vaiko užuovėja“, ir vienas, septyniolikmetis Mindaugas, panoręs tapti krikščioniu ir prisijungęs prie savo brolių ir seserų. Šventėje dalyvavo didesnė dalis globos namų šeimos: direktorė Sandra Slapšienė, socialinės pedagogės, kai kurie vaikai, atėję pasveikinti savo draugų ar tiesiog pažiūrėti, kas yra tas krikštas.

Vaikų globos namai „Vaiko užuovėja“ beveik 15 metų priklausė Evangelikų Reformatų Bažnyčiai, ir tik visai neseniai juos perėmė Biržų rajono savivaldybė. Kartu su įstaigos pavaldumo pokyčiais naująja „Vaiko užuovėjos“ direktore tapusi pedagogė S. Slapšienė sakė, kad mintis pakrikštyti vaikus kilo socialinėms pedagogėms, kurios seniai dirba šioje įstaigoje ir gerai pažįsta vaikų šeimas.


Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Pašventino restauruotą kapinių koplyčią

Šv. Mišiose kalba Šiaulių
vyskupas Eugenijus Bartulis

UŽVENTIS. Lapkričio 1 dieną Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, lydimas kanclerio kun. Evaldo Alūzos, pašventino restauruotą Užvenčio kapinių koplyčią, kuri buvo pastatyta 1839 metais. Į šv. Mišias susirinko gausus būrys parapijiečių ir svečių. Buvusi niūri ir tamsi koplyčia iš tolo švietė ir kvepėjo po ką tik baigtų didelių remonto darbų. O padaryta buvo iš tiesų daug: pakeista stogo danga ir įrengta lietaus nuvedimo sistema, pakeisti langai, lubų ir grindų danga, sutvarkyti pamatai, pagaminti suolai ir presibiterijos kėdės, centrinis kryžius (autorius – Antanas Viskontas), liturginiai baldai ir altorius. Visa koplyčia iš lauko pusės apkalta nauja mediena, įvesta elektra, grindyse įmontuotas grindinis stiklas. Visiems darbams atlikti išleista 11 300 €.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Pasveikino su 60-mečiu

Kun. Tadeuš Vallian

LAZDIJAI. Spalio 29-ąją, sekmadienį, Šv. Onos bažnyčioje buvo ypatinga šventė – kun. Tadeušo Valliano 60-metis. Po iškilmingų šv. Mišių Šlavantų parapijos kleboną kunigą Tadą, pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. Jis džiaugėsi, kad kunigas yra mylimas Šlavantų bendruomenės žmonių, ir padėkojo už šiltą bendravimą bei pagalbą sprendžiat iškilusias Šlavantų parapijos problemas. Lazdijų rajono meras A. Margelis kun. T. Vallianui linkėjo stiprios sveikatos, ilgų gyvenimo metų, prasmingos tarnystės Dievui ir padovanojo arnotą.

Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas kun. Nerijus Žvirblys padėkojo kunigui už tarnystę Lazdijų parapijoje, už neabejingumą ir nuolatinę pagalbą žmonėms ir jubiliatui įteikė popiežiaus Pranciškaus apaštalinį palaiminimą. Kun. T. Vallianą sveikino Šlavantų seniūnijos seniūnė Julija Maziukienė, parapijos bendruomenė ir svečiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija