„XXI amžiaus“ priedas apie Lietuvą ir pasaulį
2017 m. vasario 24 d., Nr. 2 (296)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Čiabuvių teisės ir popiežiaus Pranciškaus audiencija

Vasario 15-ąją Popiežius trečiadienio audiencijoje priėmė kelias dešimtis čiabuvių tautų atstovų, kurie dalyvauja specialiame forume Romoje, surengtame Tarptautinio žemės ūkio vystymo fondo (IFAD). Pasak Jungtinių Tautų Organizacijos, asmenų, priklausančių čiabuvių, arba autochtonų, tautoms, pasaulyje yra per 370 milijonų, 70-yje valstybių. Kartais šios tautos dar vadinamos pirmaisiais gyventojais, aprašant dažną istorinę tikrovę, kurioje jos šiandien sudaro mažumą kitų tautų, kadaise kolonizavusių jų gyvenamą kraštą, apsuptyje.

Tokios tautos, pavyzdžiui, yra lakotai JAV ar majai – Gvatemaloje, samiai – šiaurės Europoje, aborigenai – Australijoje, maoriai – Naujojoje Zelandijoje.

Viena vertus, šios tautos yra išlaikiusios labai senas kultūrines tradicijas, savo teritoriją, suaugusios su ja, su natūraliu gamtos ciklu, o, kita vertus, neretai yra diskriminuojamos ar gyvena tam tikroje atskirtyje, palyginus su vyraujančiomis gyventojų grupėmis. Šioms tautoms ryšys su savo žeme dažnai yra esminė, ne vien materialinė, bet ir egzistencinė atrama. Kai kurios globalizacijos ir kapitalizmo formos tai visiškai ignoruoja, siekdamos tas žemes pasisavinti dėl jose esančių išteklių. Neretai tai kainuoja žmonių gyvybes: kiekvienais metais Lotynų Amerikoje nužudomi aktyvistai, kurie gina savo tautų žemes nuo tų, kurie norėtų jose esančios medienos ar jas paversti plantacijomis.

Nereikia žvelgti toli į praeitį – jau šių metų sausio 18 dieną Meksikoje buvo nužudytas Isidras Baldenegras Lopesas (Isidro Baldenegro Lopez), 51 metų žinomas aplinkos apsaugos aktyvistas, taharumarų genties narys, fermeris, savo bendruomenės lyderis. Jis veikė daug metų ir surengė daug protesto akcijų prieš nelegalų miškų kirtimą. Jam dar esant jaunam 1993 metais teko stebėti savo tėvo, pasipriešinusio miškų kirtimui vakariniuose Siera Madrės kalnuose, žūtį. Po to jis pats stojo į kovą prieš beatodairišką miško kirtimą, naikinantį ne vien mišką, bet ir ekosistemą bei fauną, susidurdamas su korupcija ir grasinimais, kurie nebuvo tušti, mat verslo interesų ir žiaurių narkotikų bei reketo gaujų bendradarbiavimas regione nėra išimtis. Po vieno protesto jis buvo nuteistas ir kalėjime praleido 15 mėnesių. Sausio 18 dieną šis aktyvistas, 2005 metais gavęs svarbią tarptautinę Goldmano aplinkosaugos premiją, buvo nušautas ir niekam nekyla abejonių, kad tai – susidorojimas dėl jo veiklos. Anksčiau, 2016 m. kovo 3 d., buvo nušauta kita, 2015-ųjų Goldmano premijos laureatė Berta Kakeres (Berta Caceres) iš Hondūro, advokatavusi lenca indėnų genčiai, kuriai gyvybinį pavojų sukėlė didžiulės užtvankos statybų projektas. Tai – garsiausi vardai, bet žuvusių yra dešimtys.

Katalikų Bažnyčia įvairiuose kraštuose, vadovaudamasi savo socialine doktrina ir solidarumu, ne kartą buvo advokatavusi ir užstojusi čiabuvių gentis. Neretai misionieriai padrąsina gentis kalbėti apie save ir savo teises. Žinoma, taip irgi rizikuodami užsitraukti nusikaltėlių dėmesį.

Daug dėmesio čiabuviams skiria ir popiežius Pranciškus. Prieš metus, 2016-ųjų vasario 16-ąją, lankydamasis Meksikoje, jis pietavo su čiabuvių atstovais, o tų pačių metų liepą buvo paskelbtas vaizdo įrašas su mėnesio maldos intencija. Įraše čiabuvė moteris iš Lotynų Amerikos klausia: „Noriu paprašyti čiabuvių tautų vardu, kad būtų deramai gerbiamas mūsų gyvenimo būdas, mūsų teisės ir mūsų tradicijos. Ar išklausysite?“ O popiežius Pranciškus atsako: „Noriu tapti pačių giliausių čiabuvių tautų troškimų balsu. Ir noriu, kad savo balsu prisidėtum prie manojo, visa širdimi melsdamas, kad būtų deramai gerbiamos čiabuvių tautos, kurių tapatybei ir netgi gyvybei kyla grėsmė“.

Ir vasario 15-osios, trečiadienio, audiencijoje Šventasis Tėvas sakė: „Manau, kad esminis klausimas yra, kaip suderinti teisę į vystymąsi, įskaitant socialinį ir kultūrinį, su čiabuvių tapatybės ir jų teritorijų apsauga. To ypač reikia, kai yra planuojamos ekonominės veiklos, kurios gali paveikti čiabuvių kultūras ir jų išskirtinį ryšį su žeme. Šiuo atveju turi galioti išankstinio ir sąmoningo sutikimo teisė, kaip numatyta Deklaracijos apie čiabuvių teises 32 skyriuje. Tik taip įmanoma užtikrinti taikų bendradarbiavimą tarp valdžios ir čiabuvių, peržengiant susipriešinimą ir konfliktus“. Popiežius paprašė, kad vyriausybių projektuose į čiabuvius ir jų tapatybę būtų ne vien „atsižvelgiama“, bet kad jie būtų įtraukiami. „Technologinė ar ekonominė pažanga, kuri yra atskirta nuo žmonių gėrio, nėra tikra pažanga“, – pridūrė Popiežius pastabą iš savo enciklikos „Laudato sī“. Jis palinkėjo, kad Tarptautinio žemės ūkio vystymo fondo teikiama parama skatintų visapusišką pažangą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija