Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugpjūčio 18 d., Nr. 15 (282)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Žemaičių vyskupystės įsteigimas – tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą

Vysk. Kęstutis Kėvalas

Brangieji,

Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejus yra mums puiki galimybė prisiminti ir didžiuotis garbingais mūsų tautos gyvenimo įvykiais. Prasidėjus krikštui Žemaitijoje Geroji Naujiena žengė į žmonių širdis. Čia ėmė telktis krikščioniška bendruomenė, kuri tapo pakankamai gausi, kad būtų įkurta atskira vyskupystė.

Kitaip ją galime pavadinti organizuota tikinčiųjų šeima su jos vadovu ir ganytoju vyskupu. Tai – svarbi data ne tik krikščioniško tikėjimo istorijai Lietuvoje, bet ir Europai. Žemaitija įsiliejo į Europos kraštų bendrystę ir vakarietiškos kultūros tradiciją. Galime drąsiai sakyti, kad įsteigiant vyskupystę jau tada buvo žengtas tvirtas žingsnis į Europos tautų šeimą, kurią šiandien vadiname Europos Sąjunga. Tad šiuo Žemaičių vyskupystės jubiliejumi prisimename ir krikščioniško tikėjimo, ir mūsų krašto vakarietiškos kultūros šaknis. Turime didžiuotis, kad mūsų protėviai Žemaitijoje apsvarstę krikščioniško tikėjimo esmę siekė, kad ir jo priėmimas būtų laisvas ir sąmoningas. Prieš 600 metų Žemaičių pateiktas prašymas Bažnyčios visuotiniame susirinkime Konstancoje aiškiai paliudijo apie laisvą tautų apsisprendimo teisę ir tarptautinių sutarčių sampratos stiprėjimą. Taip drąsūs Žemaičių krašto atstovai prisidėjo prie vakarietiškų vertybių stiprinimo Europoje.

Šis jubiliejus tebūna mums proga pamąstyti apie krikščioniško tikėjimo, bendrystės ir vienybės prasmę. Vyskupystės įsteigimas siekė šių tikslų. Jų pagrindas yra Kristaus Evangelija, kurios tikslas – visais laikais ir visose aplinkybėse siekti gilios vienybės tarp žmonių gerbiant savo artimą, savo tautietį, gerbiant kitus kraštus ir jų žmones. Tebūna šis iškilus minėjimas mums priminimas, kad išsaugoti savo kraštą ir savo kultūrą reikalinga dovanoti pastangas meilei ir bendrystei kurti. Mūsų protėviai, ieškoję šios vienybės ir pateikdami savo prašymą Konstancos susirinkime, šiandien mus įpareigoja stiprios bendrystės siekti mūsų šeimose, mūsų tėvynėje ir mūsų Europoje.

Su didžiu Žemaičių vyskupystės 600 metų jubiliejumi!

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija