Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. rugsėjo 15 d., Nr. 17 (284)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Žymus kanonų teisės specialistas

Kard. Velazijus De Paolis
Nuotrauka iš avvenire.it

Rugsėjo 9-ąją Romoje mirė kardinolas Velazijus De Paolis (Velasio De Paolis) C.S., buvęs Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovas. Jis gimė 1935 m. rugsėjo 19 d. Sonine, netoli Romos. Įstojęs į Šv. Karolio misionierių kongregaciją, 1958 metais davė amžinuosius įžadus; 1961 m. kovo 18 d. jam suteikti kunigystės šventimai. Tais pačiais metais kongregacijos vadovybės buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą – Grigaliaus universitete apgynė kanonų teisės doktoratą; Tomo Akviniečio universitete – teologijos licenciatą; Romos valstybiniame „La Sapienza“ universitete baigė civilinės teisės studijas. Kelerius metus kun. V. De Paolis dėstė Šv. Karolio kongregacijos kunigų seminarijoje Šiaurės Italijoje; 1971 metais pradėjo dėstyti kanonų teisę Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete, o nuo 1987 metų – dar ir Popiežiškajame Urbono universitete. Publikavo keletą knygų ir daugybę straipsnių bažnytinės nuosavybės administravimo tematika, tapo vienu žymiausių šios specifinės kanonų teisės srities specialistų.

2003 m. gruodžio 30 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė kun. V. De Paolį tituliniu Teleptos vyskupu ir Apaštališkosios signatūros tribunolo sekretoriumi. Popiežius Benediktas XVI 2008 m. balandžio 12 d. jam suteikė asmeninį arkivyskupo titulą ir paskyrė Šventojo Sosto ekonominių reikalų prefektūros vadovu. Jam buvo patikėta labai delikati užduotis – tvarkyti Kristaus legionierių vienuolijos reikalus po krizės, kurią sukėlė amoralus buvusio jos vadovavo gyvenimas. Popiežius Benediktas XVI arkiv. V. De Paolį 2010 m. spalio 20 d. paskyrė kardinolu.

Mirus italui kard. V. De Paoliui Kardinolų kolegiją sudaro 220 narių – 120 kardinolų, turinčių teisę dalyvauti konklavoje, ir 100 kardinolų, jau peržengusių 80 metų amžiaus ribą.

Pagal Vatikano radiją

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija