Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2018 m. birželio 15 d., Nr. 12 (303)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mirė Nikaragvos kardinolas

Kard. Migelis Obando Bravo

Birželio 3 dieną Nikaragvoje mirė šios šalies sostinės Managvos arkivyskupas emeritas kard. Migelis Obando Bravo (Miguel Obando Bravo). Jis buvo gimęs 1926 02 02 La Libertade. Gimtojoje Nikaragvoje baigęs saleziečių gimnaziją, tęsė mokslus saleziečių kolegijoje Salvadore. Tapęs saleziečių kongregacijos nariu buvo pasiųstas toliau studijuoti į Kolumbiją, Gvatemalą, galiausiai ir į Romą. Ten ruošėsi pedagoginiam darbui. Grįžęs į Nikaragvą, 1958 08 10 buvo įšventintas kunigu ir pradėjo dirbti matematikos ir fizikos mokytoju saleziečių mokyklose. Tuo pat metu ėjo saleziečių kunigų seminarijos prefekto pareigas. Vėliau tapo seminarijos rektoriumi.

Kun. M. Obando Bravo popiežius Paulius VI 1968 01 18 paskyrė Nikaragvos Matagalpos vyskupijos vyskupu augziliaru, o jau po dvejų metų –1970 02 16 – sostinės Managvos arkivyskupu. Kardinolu jį 1985 05 25 paskyrė popiežius Jonas Paulius II. Jau aštuoniasdešimtuosius metus einančio kardinolo M. Obando Bravo atsistatydinimo prašymas iš Managvos arkivyskupo pareigų patenkintas 2005 04 01. Tai buvo vienas paskutinių popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato potvarkių. 2005 metų balandį kard. M. Obando Bravo dalyvavo konklavoje, išrinkusioje popiežių Benediktą XVI.

Kardinolui teko vadovauti Managvos arkivyskupijai sunkiais Nikaragvos istorijos laikais – diktatūrų ir perversmų metais. Šalies gyventojų atmintyje jis lieka kaip gelbėtojas ir drąsus užtarėjas. Vyskupas, vėliau kardinolas, gynė persekiojamuosius ir karinės diktatūros laikais, ir kairiųjų sandinistų valdymo metais. Turėdamas didelį moralinį autoritetą, jis buvo pakviestas vadovauti nacionalinio susitaikymo tarybai, kurios tikslas – gydyti po pilietinio karo likusias žaizdas.

Buvusio ganytojo gedinčiai vyskupijai užuojautą pareiškė popiežius Pranciškus telegramoje dabartiniam Managvos arkivyskupui kard. Leopoldui Chosė Brenesui Solorzanui (Leopold José Brenes Solórzano).

Nuotrauka iš La-croix.com

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija