Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2017 m. vasario 3 d., Nr. 3 (270)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Lietuvos laisvės gynėjų diena

Lietuvos laisvės gynėjų dienos vakarą į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi šauliai, tremtiniai, kritusiųjų už Lietuvos laisvę giminės ir artimieji. Nuskambėjo giesmė ,,Marija, Marija“. Ją giedojo bažnyčios choras ir visi bažnyčioje esantys. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Artūras Stanevičius. Šauliai prie altoriaus atnešė savo vėliavą. Šalia Lietuvos Trispalvės ir šaulių vėliavos stende pagarbiai buvo sustatyti 1991 metų sausio 13-ąją žuvusiųjų laisvės gynėjų portretai ir žvakės. Du portretai ir dvi pavardės iš keturiolikos yra Kėdainių krašto didvyrių – Vytauto Koncevičiaus ir Alvydo Kanapinsko. Jie tą dieną su visais drauge vyko ginti televizijos bokšto. Prie portretų buvo atneštos gėlių puokštės. Garsiai skaitomi Lietuvos laisvės gynėjų vardai ir pavardės, kartojami jų artimiesiems pasakyti paskutiniai žodžiai sugraudino susirinkusius į šv. Mišias. Klebonas kun. A. Stanevičius pamoksle priminė, kokia svarbi ši Atminimo valanda kiekvienam, kad šalia trispalvės mes esame be galo vieningi ir stiprūs.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje įžiebta keturiolika laužų. Prie jų sugiedotas Lietuvos himnas, ,,Lietuva brangi“ ir giesmės, kurios nuo kalnelio plaukė į visas puses, susiliedamos su miesto žiburiais, plaikstėsi laužų liepsnomis, šildė žvarbų žiemos vakarą, primindamos tos dienos laisvės gynėjų širdžių troškimą – susikabinus rankomis, su giesme lūpose apginti Lietuvos laisvę.

Genė Sereikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija