„XXI amžiaus“ priedas apie pasaulio krikščionis, 2016 m. gruodžio 23 d., Nr. 4 (61)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Kristus ir pasaulis

Sidabrinė gija

Atodangos

Abipus Nemuno

Šv. Kirilui ir Metodijui dedikuota bažnyčia Ukrainoje

Gruodžio 10 dieną Ukrainoje, Mukačiovo mieste, vyko bažnyčios dedikavimo šv. Kirilui ir Metodijui ceremonija. Mukačiovo vyskupo kvietimu jai vadovavo Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardas Sandris (Leonardo Sandri). Į ceremoniją susirinko daugiau nei tūkstantis tikinčiųjų, kurie užpildė bažnyčią ir šventorių. „Šiais sunkiais šaliai laikais tikintieji taip paliudijo savo gilų tikėjimą, kuris susiduria su sunkumais, kaip kartu išgyventi priklausymą Viešpačiui, ištikimybę Šventajam Tėvui, troškimą būti gyvu bendrystės ir taikos ženklu šalies bendruomenei. Karų ir skausmo laikais noras statyti šventovę Dievui reiškia ir kurti autentišką vietą, kur tauta išgirsta Dievo kvietimą ir atranda išgelbėjimą“, – rašoma kongregacijos komunikate. Tai liudijo ir daugybė tikinčiųjų, šaltyje laukusių eilutėje, kad atliktų išpažintį, ar beveik tris valandas giedoję moterys, vaikai, seneliai; tai liudijo ir vyskupai, atvykę iš įvairių Ukrainos regionų ir kitų šalių – Rumunijos, Slovakijos. Liturgijoje dalyvavo ir valdžios atstovai bei geradarių šeima, kurios lėšomis pastatyta šventovė. Kardinolas vadovavo bažnyčios pašventinimo apeigoms, kurios kai kurios dalys buvo pagal bizantinį ritualą, bei pasakė homiliją, pabrėždamas būtinybę siekti vienybės ir taikos. „Visiems reikia saugumo ir stabilumo, kad galėtume gyventi dabar, kad galėtume svajoti apie šviesią ateitį mums ir mūsų vaikams. Tačiau tikrovė mus kartais ragina abejoti, nes matome aplink skurdą, karą, brolius, likusius be pastogės, matome korupciją, daugybę susiskaldymo formų. Mūsų pasaulis ir žmogaus planai dažnai būna trapūs, juk ir Viešpaties mokiniai kartais prisideda prie nesutarimų – nuodėmė skiria, apnuodija mūsų širdis. Esame silpni, esame nusidėjėliai, tad dar labiau suprantame, kad turime remtis uola, Dievu, jei visas pasaulis griūva. Dievas visada išlieka ištikimas, – kalbėjo kardinolas L. Sandris. – Mūsų pavyzdys – šventųjų gyvenimai. Šventieji Kirilas ir Metodijus buvo tikri Evangelijos tarnai, todėl galėjo tapti kultūros kūrėjais, vienybės tarp Bažnyčios ir tautų kūrėjais“. Cituodamas Jono Pauliaus II žodžius apie šiuos Europos globėjus, kardinolas L. Sandris sakė, kad jų skelbimas tapo sąmoningumo ir vienybės įrankiu tarp įvairių gimstančios Europos tautų, užtikrindamas šiandienos Europai bendrą dvasinį ir kultūrinį paveldą.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija