„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2018 m. birželio 22 d., Nr.6 (223)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Vaikų piligrimystė

Žygio dalyviai prie Skarulių
Šv. Onos bažnyčios

JONAVA–SKARULIAI. Gegužės 18-ąją, penktadienį, nuo 10 val. Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 3–5 klasių dorinio ugdymo (tikybos) besimokantys vaikai dalyvavo piligriminiame žygyje pėsčiomis iš Jonavos Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios į Skarulių Šv. Onos bažnyčią.

Tai buvo antras toks vaikų žygis kaip ir pernai, kai buvo švenčiamas Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo Fatimoje 100-metis. Šiemetinis žygis – padėka už Lietuvos laisvę, švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Piligrimystėje dalyvavo mokiniai iš Jonavos r. Barupės mokyklos, Bukonių mokyklos-daugiafunkcio centro, Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos bei „Neries“ mokyklos.

Žygį organizavo Jonavos dekanato tikybos mokytojų metodinis centras su Šv. apašt. Jokūbo parapija ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos Jonavos skyrius, kurio moterys vaikus Skarulių bažnyčios šventoriuje pasitiko su įvairiausiais, net gurmaniško skonio blynais. Kelionės metu pusšimtis vaikų, vadovaujamų Jonavos dekano kun. Audriaus Mikitiuko ir sesės Pranciškos FDCJ, meldėsi Rožinį įvairiomis savo ir bendrai išsakytomis intencijomis, giedojo žygio giesmes ir dėkojo už Lietuvą. Skarulių bažnyčioje dekanas pakvietė vaikus garbinti Švč. Sakramentą. Pasibaigus pamaldoms vaikai gavo atminimo dovanėles – popiežiaus Pranciškaus – Gerojo Ganytojo – kryželius, Fatimos Apsireiškimų paveikslėlius.

Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ

Irmos Rodaitienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija