„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. lapkričio 17 d., Nr.11 (216)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Mažeikių jaunimas rinkosi bendrai Rožinio maldai

Vytautas MALŪKAS

Po bendrų vakaro adoracijos maldų
visų nuotaika buvo dvasiškai pakylėta

Šv. Mišių ir Rožinio maldas prasmingai
palydėjo Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčios jaunimo šlovinimo grupė

Vakaro šv. Mišias aukojo
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios
vikaras kun. Klemensas Jaraminas

Paskutinį spalio – Rožinio maldos mėnesio – pirmadienio vakarą į Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią bendrai maldai rinkosi jaunimas. Po šv. Mišių prasidėjusios adoracijos metu buvo kalbama Rožinio malda prie eucharistinio Jėzaus.

Atvyko svečių

Per to vakaro šv. Mišias už išėjusiuosius į Amžinybę meldėsi Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas kun. Gintaras Lengvinas, o už jaunimą – šios bažnyčios vikaras, Mažeikių dekanato jaunimo dvasios tėvas kun. Klemensas Jaraminas. Jis džiaugėsi į šią adoraciją atvykusiais svečiais – Viekšnių jaunimo šlovinimo grupe bei Telšių vyskupijos jaunimo centro atstovais.

Didžiausią to vakaro maldininkų būrį sudarė jaunimas iš Mažeikių, Sodų, Kalnėnų pagrindinių mokyklų bei „Ventos“ progimnazijos – dauguma jų ruošiasi priimti Sutvirtinimo Sakramentą.

Šv. Mišių ir Rožinio maldos prie eucharistinio Jėzaus metu giedojo prie Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios esanti jaunimo šlovinimo grupė, kuriai vadovauja Viekšnių gimnazijos mokytojas, Telšių vyskupijos ateitininkų vadybos pirmininkas Paulius Auryla bei Vilius Staskevičius.

Susitiko Varniuose

Šv. Mišioms ir Rožinio maldai vadovavęs kun. K. Jaraminas pasakojo, kad Rožinio maldos bendrystę naktinės adoracijos metu drauge su Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo šlovinimo grupe jis išgyveno rugpjūčio mėnesį per Varniuose vykusį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų. „Tada man, kaip adoracijos metu atstovaujančiam Mažeikių dekanatui, penktą valandą ryto padėjo melstis Viekšnių jaunimo šlovinimo grupelė. Iš ryto ateidamas prie Švenčiausiojo Sakramento svarsčiau, kaip čia paryčiais ir dar su jaunimu ta adoracija seksis. Bet kai pradėjo giedoti, pagalvojau, kad viską galėtume tęsti ir toliau – nereikėtų net stabdyti. Tai iš tiesų buvo nuostabus išgyvenimas“, – įspūdžiais dalijosi kunigas.

P. Auryla pasakojo, kad Viekšnių jaunimo šlovinimo grupei dar nėra nė metų – pirmą kartą viešai ji pasirodė šiemet per Motinos dienai skirtą renginį. „Prie Viekšnių bažnyčios esanti šlovinimo grupė atsirado kuriant ateitininkų chorą. Dabar ji sekmadieniais gieda bažnyčioje per jaunimui skirtas Mišias – tuo šios Mišios ir išsiskiria“, – kalbėjo P. Auryla.

Pirmoji Rožinio malda – Pikeliuose

Po naktinės adoracijos su viekšniškiais Varnių senojoje katedroje kun. K. Jaraminui kilo mintis visa tai pakartoti ateityje Mažeikių dekanate. Jaunimo dvasios tėvas jaunimo maldos bendrystę Mažeikių dekanate sugalvojo įprasminti bendra jaunimo Rožinio malda. Pirmoji tam skirta adoracija įvyko kunigo aptarnaujamoje Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje. Čia taip pat giedojo Viekšnių jaunimo šlovinimo grupė. „Pikeliuose retai kada turime galimybę surengti adoraciją, o jų žmonės išsiilgę. Ir naujasis Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas visai dvasininkijai atnešė žinią, kad norėtų matyti gyvas adoracijas: parapija be Švč. Sakramento adoracijos negali gyvuoti. Tad Pikeliuose tokią adoraciją ir surengėme. Be pikeliškių ir viekšniškių, joje dalyvavo ir grupė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos jaunimo“, – teigė kun. K. Jaraminas.

Jis džiaugėsi, kad Pikelių pagrindinės mokyklos mokiniai į adoraciją atėjo drauge su tėvais. Kitas bendros jaunimo maldos žingsnis buvo vakarinė jaunimo adoracija Mažeikiuose.

Mažeikių rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija