„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2017 m. birželio 23 d., Nr.6 (211)

PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Pamoka kitaip…

Biržų Kaštonų mokyklos
mokiniai Panevėžio Katedroje

Biržų Kaštonų mokyklos mokiniai
su Panevėžio vyskupu Linu Vodopjanovu

Mokslo metams einant į pabaigą, mokyklose tebešurmuliuoja aktyvus gyvenimas. Greta kasdienio darbo vyksta ir netradicinė veikla. Tokia viena neįprasta diena buvo Biržų Kaštonų mokyklos septintokams bei aštuntokams. Tradicinė tikybos pamoka, vykstanti mokykloje, šįkart tapo kitokia – ji buvo vedama už mokyklos ribų, kitoje aplinkoje. Su mokiniais susiruošėme keliauti į Krekenavą ir Panevėžį. Šios pamokos tikslas – aplankyti ir susipažinti su skirtingomis bažnyčiomis pagal jų hierarchiją, sužinoti ypatumus, palyginti.

Pirmiausia atvykome į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų Baziliką. Grožėdamiesi jos didingumu, išsiaiškinome, kaip ji tapo Bazilika, ką tai reiškia. Bažnyčios viduje apžiūrėjome ir aptarėme interjerą, susipažinome su ten garbinamų šventųjų gyvenimais. Kiekvieno mėnesio 15 dieną čia aukojamos šv. Mišios Dievo Motinos garbei. Joms vadovauja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Biržiečiai mokiniai turėjo galimybę iš arti pamatyti ir susitikti su Jo Ekscelencija vyskupu Linu, išgirsti jo pamokantį, padrąsinantį žodį. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie tikėjimo reikšmę žmogaus gyvenime, akcentuodamas maldos svarbą, pabrėždamas užtarimo maldos galią. Jis kvietė jaunus žmones nebijoti praktikuoti tikėjimo gyvenimą, pasikliaujant Dievu ir prašant Švč. Mergelės Marijos užtarimo. Ganytojas pasidžiaugė jaunaisiais piligrimais iš Biržų ir visus paragino dalyvauti birželį vyksiančiose Lietuvos jaunimo dienose bei tuo pat metu palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmėse Vilniuje, kurioje dalyvaus ir Popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, tad vaikai, melsdamiesi drauge su kitais tikinčiaisiais, tapo gyvo tikėjimo liudininkais ir dalyviais.

Pasimeldę, vyskupo palaiminti ir pakalbinti važiavome į Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedrą. Vaikai sužinojo, kuo ypatinga vyskupo Katedra. Paskui aplankėme Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią. Čia mus pasitiko jos klebonas kun. Romualdas Zdanys bei vikaras kunigas Egidijus. Smagi susitikimo akimirka, kai klebonas Romualdas atėjo mūsų pasitikti su dviem savo augintiniais šunimis. Oi kiek buvo vaikams džiaugsmo ir meilės šiai Dievo kūrinijai! Kunigas Egidijus pristatė bažnyčios istoriją, jos išskirtinumą. Bažnyčios šventoriuje stabtelėjome prie Negimusio kūdikio paminklo, mąstydami apie gyvybės kainą. Dar užsukome į Panevėžio Dievo Apvaizdos moterų vienuolyną, klausėmės sesers Jūratės pasakojimo apie vienuolinį gyvenimą, pašaukimą.

Netradicinė pamoka baigėsi apibendrinant tai, ką matėme, girdėjome, sužinojome ir patyrėme. Kelionės pabaigoje vaikų laukė staigmenėlė. Turininga diena neprailgo – daugeliui dar norėjosi ją tęsti ir patirti gerų įspūdžių, bet artėjantis vakaras kvietė į namus.

Kun. Ernestas Želvys,
Biržų Kaštonų mokyklos tikybos mokytojas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija