Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. sausio 22 d., Nr. 2 (245)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

Paminėjo pirmąsias mirties metinės

Sausio 15-osios vidurdienį Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje bendrai maldai rinkosi visi daugiau ar mažiau pažinoję kan. Algimantą Vincentą Kajacką (1932 12 21–1961 03 29–2015 01 16). Šv. Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC ir dvidešimt kunigų, į maldą jungėsi būrys tikinčiųjų. Prieš dienos gedulinę liturginę valandą vyskupas visus pakvietė maldai už neeilinį Vilkaviškio vyskupijos dvasininką, didžiąją savo gyvenimo dalį atidavusį naujų dvasininkų formavimui ir ugdymui.

Kanauninkas Saulius Filipavičius homilijoje prisiminė kanauninką Algimantą kaip neeilinį dvasininką, kuris tarnavo tik keturiose parapijose ir didumą savo gyvenimo atidavė Kauno kunigų seminarijai kaip vadovybės narys, o dar ilgesnį laiką kaip dėstytojas. Kalbėjusysis pastebėjo kad beveik visi susirinkę bendrai maldai už mirusįjį kunigai buvo jo studentai. Pamokslininkas, pasitikėdamas Dievo Gailestingumu, vylėsi, kad kanauninkas Algimantas jau Viešpaties artumoje, kur mes vieną dieną irgi tikimės patekti. Kalbėjusysis, artimai pažinojęs kanauniką, puikiai atskleidė jo santykį su šeima, dvasininkais, įvertino svarų indėlį gilinantis į Bažnyčios istoriją, liturgiją ir šiuos dalykus perduodant būsimosioms kunigų kartoms. Galiausiai pamokslininkas pateikė pavyzdį, atskleidžiantį mūsų ir Jėzaus santykį, kur kiekvienam iš mūsų amžinybėje Jėzus užduos tik vieną klausimą: ar myli mane? Ir mūsų gyvenimo atsakymas turėtų būti: Viešpatie tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Tokį atsakymą amžinybėje tikriausiai Viešpačiui pateikė kan. A. V. Kajackas. Tokį atsakymą Jam turime pateikti ir mes.

Pasibaigus šv. Mišioms, sugiedojus „Viešpaties Angelą“ ir aplankius kanauninko Algimanto kapą šventoriuje visi pakviesti prie bendro stalo.

Vilkaviškio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija