Laikraštis apie katalikų gyvenimą Lietuvoje ir pasaulyje

2016 m. kovo 4 d., Nr. 5 (248)


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus Nemuno

A†A kan. Juozas BARKAUSKAS

(1929 12 14–1955 12 18–2016 02 27)

Vasario 27 dieną po sunkios ligos Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose mirė Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas Juozas Barkauskas.

Kanauninkas Juozas Barkauskas gimė 1929 m. gruodžio 14 d., Radziškės kaime, Sangrūdos parapijoje. Mokėsi Naujųjų Alksnėnų pradinėje mokykloje, Sangrūdos pagrindinėje mokykloje ir Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1951–1956 metais studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1955 m. gruodžio 18 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo pašventintas kunigu. Kan. J. Barkauskas darbavosi šiose pareigose: nuo 1956 m. birželio 13 d. – Kėdainių parapijos vikaras; nuo 1957 m. gegužės 17 d. – Ukmergės parapijos vikaras; nuo 1958 m. gruodžio 22 d. – Kelmės parapijos vikaras; nuo 1963 m. kovo 5 d. – Leipalingio parapijos vikaras; nuo 1964 m. kovo 17 d. – Slavikų parapijos klebonas; nuo 1968 m. birželio 11 d. – Kaimelio parapijos klebonas; nuo 1985 m. gegužės 28 d. – Leipalingio parapijos klebonas; nuo 1988 m. gegužės 20 d. – Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos altaristas; nuo 1993 m. rugpjūčio 27 d. – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas; nuo 1995 m. gruodžio 12 d. iki 2006 m. birželio 29 d. – Marijampolės dekanato dekanas; nuo 1999 m. lapkričio 24 d. – Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas; nuo 2005 m. kovo 22 d. – Vilkaviškio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninkas emeritas; nuo 2007 m. gegužės 18 d. – gyveno Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose.

Kanauninkas Juozas buvo poetiškos dvasios, išleidęs daug poezijos rinkinių, draugiškas, visų mylimas ir uolus kunigas.

Kan. J. Barkauskas buvo pašarvotas Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose. Šv. Mišias pirmadienį čia drauge su kunigais aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Laidotuvių šv. Mišias antradienį, kovo 1 dieną, 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ir Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, drauge su velioniu kunigais įšventinti mons. dr. Vytautas Steponas Brazdeikis ir kun. Bronius Gimžauskas bei kelios dešimtys kunigų. Homiliją sakė vysk. E. Bartulis. Po šv. Mišių kanauninkas Juozas atlydėtas į Marijampolės senąsias kapines. Čia žodį tarė kun. B. Gimžauskas. Kanauninkas amžinojo poilsio atgulė šalia savo šeimos artimųjų.

Vilkaviškio vyskupijos kurija
Vido Venslovaičio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija