Atnaujintas 2006 gruodžio 6 d.
Nr.91
(1491)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kai švito nepriklausomybės aušra...

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Tai įvyko prieš penkiolika šešiolika metų. Laiko tarpas nėra didelis. Atmintyje dar užsilikę tų dienų prisiminimai vis iškyla įvairiomis progomis. Tačiau dalis dabartinių moksleivių tuomet nebuvo gimę, kai kurie buvo visai maži. Jiems 1991-ųjų sausis-rugsėjis jau yra istorija, perskaityta mokykliniuose vadovėliuose, papasakota tėvų, senelių ir mokytojų, tų dienų liudininkų. Todėl lapkričio 24-ąją Vilniuje, LR Seimo rūmuose, vykusi konferencija „1991-ųjų sausis-rugsėjis: nuo SSRS agresijos iki tarptautinio pripažinimo“, organizuota Signatarų klubo, turėjo ne tą patį klausytoją.


Dar kartą „Lietūkio“ garažas

Irena TUMAVIČIŪTĖ

Visame pasaulyje išgarsinta
nuotrauka – „Lietūkio“ garaže
ant nužudytų žydų lavonų savo
„triumfą“ skelbia nežinomas
blondinas. Kas gi iš tiesų
buvo šis žudikas ?

Praėjusi vasara buvo itin dosni dokumentinių laidų, diskusijų aktualiais klausimais. Istorija padovanojo liūdnų jubiliejų – tremčių, rusų ir vokiečių karo pradžios, Birželio sukilimo. Reportažų iš renginių nebuvo (neskaitant kelias sekundes parodyto kokio kadro). Ir nežinia, kiek lietuvių karštais sekmadienių vidurdieniais galėjo rasti laiko pasižiūrėti ciklo „XX amžiaus slaptieji archyvai“ laidas. Gal jas būtų galima dažniau kartoti šiokiadieniais. Malonu, kad atsiranda žurnalistų ir istorikų, kuriems rūpi ir krašto garbė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija