Atnaujintas 2007 sausio 10 d.
Nr.3
(1500)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Naujasis Varšuvos arkivyskupas atsistatydino iš kanoninės tarnystės

Varšuvos arkivyskupas
Stanislavas Vielgusas atsistatydino
iš kanoninės tarnystės

Popiežius Benediktas XVI sausio 7 dieną priėmė neseniai paskirto 67 metų Varšuvos arkivyskupo Stanislavo Vielguso atsistatydinimą, kuris prisipažino bendradarbiavęs su Lenkijos komunistinėmis saugumo struktūromis.

Tą pačią dieną paskelbtoje Šventojo Sosto notoje nurodoma, jog apaštalinė nunciatūra Lenkijoje pranešė, kad Varšuvos arkivyskupas pateikė Popiežiui pareiškimą dėl atsistatydinimo iš kanoninės tarnystės. Savo ganytojišką veiklą arkivyskupas S.Vielgusas turėjo pradėti po praėjusį sekmadienį numatytų jo ingreso iškilmių Varšuvos katedroje.


Bažnyčios ekspertai vertina nusikaltusio diktatoriaus egzekuciją

Mindaugas BUIKA

Basros mieste demonstrantai
šalia Irako šiitų dvasinio vadovo
ajatolos Ali Al Sistanio portreto
iškėlė pakarto diktatoriaus
Sadamo Huseino iškamšą
Afp nuotrauka

Popiežius nesikreipė dėl pasigailėjimo

Mirties bausmės pakariant įvykdymas buvusiam Irako diktatoriui, kuris buvo nuteistas už nusikaltimus žmonijai, buvo plačiai komentuojamas tarptautinėje katalikų žiniasklaidoje, kartu prisimenant sudėtingą situaciją toje Artimųjų Rytų regiono šalyje bei Bažnyčios mokymą, kad sunkaus nusikaltėlio egzekucija yra nepateisinamas pagrindas teisingumui atstatyti, visuomenei apsaugoti bei sutaikyti. Bažnyčia visiškai neatmeta mirties bausmės, tačiau laikosi nuostatos, jog tokio reikalingumo atvejai beveik neegzistuoja, ypač žinant, jog gyvybė yra Dievo dovana, kurią privalu saugoti ir ginti iki natūralios mirties.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija