Atnaujintas 2007 vasario 23 d.
Nr.15
(1512)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno dekanate

Kleboną pasveikino su gimtadieniu

Kun. Emilis Jotkus gimtadienio
proga pasveikintas parapijiečių
Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

Centras. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos kleboną kun. Emilį Jotkų sausio 28 dieną 30 metų gimtadienio proga sveikino visa parapijos bendruomenė – pastoracinė taryba, parapijos jaunimas, Sumos choras, S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijos direktorė Irena Kašienė ir mokytojai, Vinco Kudirkos vidurinės mokyklos mokytojai, vaikai, besirengiantys Pirmajai Komunijai. Parapijiečiai dėkojo klebonui už Dievo žodžio skelbimą, už sugebėjimą bendradarbiauti tiek su miesto valdžia, tiek su žiniasklaida, tiek su „Akropolio“ vadovais, o svarbiausia, kad klebonas, turėdamas nors ir mažas pajėgas, stengiasi bažnyčią puoselėti ir ja rūpintis.

Klebonas kun. E.Jotkus buvo sujaudintas tikinčiųjų sveikinimų ir prašė, kad jie prie daugybės palinkėjimų pridėtų savo nuoširdžią maldą. Kunigui parapija yra šeima, todėl kai šeimoje viskas gerai, jis visada jaučia, kad veda bendruomenę teisingu keliu. Klebonas užsiminė, jog gyvenime gali visko atsitikti, todėl tik rūpesčiai, darbai, galbūt net ir klaidos užgrūdina tikro tikinčiojo dvasią ir leidžia pažinti, kur yra tikrasis Dievo kelias.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija