Atnaujintas 2007 kovo 28 d.
Nr.24
(1521)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dienos su šventais paveikslais

Janina SEMAŠKAITĖ

(Tęsinys. Pradžia Nr.1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22)

Vaclovas Baublys mokytojavo Tolkūnų mokykloje, buvo mylimas savo apylinkės suaugusiųjų ir vaikų. Berniukai vylėsi, jog ten jų niekas neišduos.

Išaušus, miškuose vėl pasigirdo šūviai. Stribai nerimo. Gal su kareiviais šukavo miškus, partizanų ieškodami?

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija