Atnaujintas 2007 kovo 28 d.
Nr.24
(1521)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Neeiliniai įvykiai Punske

Tėvų ir protėvių takais: svečiuose pas Lenkijos lietuvius

Vida Uzdilienė,

Aurelija Pečiulytė

Punske vaidina doc. dr. Antanas
Kiveris (M.Sapiega) ir Loreta
Paulauskienė (Magdalena Paukštytė)
Vitos Matjošytės nuotrauka

Vasario mėnesį Punsko lietuvių kultūros namuose viešėjo nepaprasti svečiai iš Lietuvos. Vilniaus kolegijos Menų fakulteto Kultūrinės veiklos katedros dėstytojai ir studentai, taip pat Vilniaus krašto žmonių su negalia sąjungos neįgaliųjų teatro trupė „Lašai“ ir Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojai padovanojo punskiečiams nepaprastus renginius ir džiugias susitikimo akimirkas.

Lenkijos lietuviai yra išsilaikę nuo Vytauto laikų

Daugelis tautiečių, apsilankę Mozūrijos žemėse, šiuo metu priklausančiose Lenkijai, įsitikina, kad čia lietuviškumo daugiau negu pačioje Lietuvoje. Tai vienintelė vieta Lenkijoje, kur didžioji dalis gyventojų kalba lietuviškai: čia ir lietuviška aplinka – klubas, kavinės, parduotuvės, lietuviškai galite susikalbėti valdžios įstaigose.


Tirono užmačios

Antanas MARČIULAITIS

Josifas Visarionovičius Džiugašvilis –
Stalinas, kūręs vieną
siaubingiausių pasaulyje tironijų

Patys baisiausi, labiausiai žmonijai nusikaltę amžiaus tironai – Stalinas ir Hitleris, nes jų nusikaltimų sąskaitoje – dešimtys milijonų žmonių gyvybių, tūkstančiai sugriautų miestų ir kaimų, negatyvūs moralės pokyčiai, masiniai kultūrinių, ekonominių, socialinių ir kitų vertybių sunaikinimai ir t.t. Apie vieną, patį garsiausią tironą, valdžiusį didžiulę imperiją trisdešimt metų – Staliną – vertėtų plačiau pakalbėti. Jam neprilygsta jokie neronai ar atilos. Jis nepasotinamu noru, klasta ir teroru siekė užvaldyti visą Europą, o po to ir pasaulį. Tai buvo žmogus su lapės viliokiškumu ir tigro plėšrumu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija