2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Širdies atsivėrimai pasaulyje pabirusiems lietuvių tautos vaikams

Šv. Jurgio bažnyčios klebonas
kun. Artūras Stanevičius
parapijiečiams pristato
literatūrinės kompozicijos dalyvius

KĖDAINIAI. Kovo 6 dieną, Pasaulio lietuvių maldos sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje už Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje šv. Mišias aukojo šios bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje  jungėmės su Šiaurės Amerikos, Punsko–Seinų krašto, Australijos, Pietų Amerikos, Islandijos lietuviais, Vasario 16-osios gimnazijos bendruomene Vokietijoje. Už Lietuvą – gailestingumo žemę – Sibiro tremtinės Adelės Dirsytės mintimis maldavome gailestingumo žemei Lietuvai, veržimosi į tikrąją tiesą, namų skaistumo, taikos ir ramybės kraštui ir išvargusiam pasauliui. Gražios maldų sąsajos pirmo pavasario mėnesio pradžioje sujungė tikinčiuosius. Šios dienos paminėjimas – Gavėnios meto adoracija, pasaulio lietuvių širdžių susiliejimas maldoje, Lietuvos ir jos jaunimo globėjo šv. Kazimiero paminėjimas.

Po šv. Mišių bažnyčioje tikintieji klausėsi literatūrinės-muzikinės kompozicijos „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams“. Savo eiles skaitė Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Janina Meškauskienė, Neringa Visockė, Ina Vyšniauskė, Kazimieras Dobrovolskis, Genė Sereikienė. Bernardo Brazdžionio bei Kęstučio Genio eiles skaitė M. Daukšos viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Zita Civilkaitė. Gavėnios kelio vaizdelį perskaitė Monika Vekrikaitė. Muzikavo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų gitaros studijos mokytoja, Kėdainių krašto literatė, solistė Laima Žilytė bei vargonininkė Aušra Giedrienė. Dūdelėmis įdomų kūrinėlį atliko mokyklos-darželio ,,Puriena“ III klasės moksleivės Ugnė Marija Gapševičiūtė ir Rusnė Mikolajūnaitė. Literatūrinėje-muzikinėje kompozicijoje dalyvavo „Obelėlės“ ir „Purienos“ mokyklų-darželių mokiniai. Ula Jaugelavičiūtė savo eilėraščiu ragino tautiečius rašyti vieni kitiems gerumo laiškus. Pasirinktus jiems patinkančius lietuvių poetų eilėraščius skaitė Ugnė Marija Gapševičiūtė, Rusnė Mikolajūnaitė, Kamilė Klevinskaitė, Matas Petkevičius, Gabrielė Sargelytė. Šventėje dalyvavo ir ,,Obelėlės“ pirmokų mokytoja Jolanta Klevinskienė. Šios bendros maldos, giesmės bei eilėraščiai, skirti lietuviams, pabirusiems pasaulyje, bei esantiems čia, Tėvynėje, šalia mūsų, buvo tarsi visų širdžių susiliejimas, kuris nudžiugino ne tik suaugusiuosius, bet ir vaikus.

Genė Sereikienė

Reginos Bagdonienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija