2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Telšių dekanate

Gavėnios šeštadienių pašnekesiai

Varniškiams kalba kan. Vygintas Gudeliūnas

VARNIAI. Vis labiau artėjame prie didžiojo mūsų Tikėjimo slėpinio – Šv. Velykų, Kristaus Prisikėlimo šventės. Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos tikintieji prasmingai praleidžia Gavėnios šeštadienio vakarus. Klebonas kan. Domas Gatautas ėmėsi iniciatyvos po šv. Mišių rinktis į seniūnijos salę, pamąstyti apie Gailestingumo metus, pabendrauti su Bažnyčios atstovais. Įspūdingi buvo ankstesnių Gavėnios šeštadienių susitikimai, kai Varniuose lankėsi kan. Andriejus Sabaliauskas, vertėjas, publicistas Tomas Viluckas.

Apie Dievo Gailestingumo apaštalę šv. Faustiną, jos gyvenimą ir sąsajas su Lietuva vasario 27-ąją varniškiams įtaigiai ir paprastai papasakojo Darbėnų parapijos klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas. Pasak jo, šių dienų pasauliui kalbėti apie Gailestingumą, dažnas sakys, yra naivu ir nereikalinga arba labai jau senamadiška ir nepatrauklu. Šiandieniniame pasaulyje labai maža nuoširdumo, paprastumo ir supratimo. Didžiausios kliūtys, trukdančios mums susikurti norimą laimingą gyvenimą, slypi ne išoriniame pasaulyje, o mūsų viduje. Tai – mūsų baimės, abejonės, nepasitikėjimas savimi ir kitais, per mažas pasitikėjimas Dievu ir jo Gailestingumu. Gailestingumo metais yra puiki proga kitaip pažvelgti į savo tikėjimą, apmąstyti religijos laisvę ir prisiminti Gailestingumo žinią, kurią skelbė Gailestingumo apaštalai.


Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Giedojo Kalnus

TVERAI. Vasario 28-osios sekmadienio popietę, po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Darius Povilaitis, žmonės rinkosi į Tverų bendruomenės salę. Kadangi bažnyčia nešildoma, dalyvavusieji šv. Mišiose, buvo šiek tiek sušalę. Taigi pirmiausia sėdo išgerti po puodelį karštos arbatos, truputėlį užkąsti, nes laukė nemažas darbas – apie tris valandas trunkantis giesmių giedojimas. Taip Tverų kultūros namų  meninių kolektyvų nariai sugalvojo įprasminti Gavėnios laikotarpį, suburti žmones, kuriems artimas ir mielas tradicinių žemaitiškų Kalnų giedojimas. Atėjo nemažas būrys tveriškių, rengėjai nesitikėjo, kad reikės tokio didelio stalo.  Labiausiai nudžiugino tai, kad su senovišku giedojimu  susipažinti atėjo ir keletas jaunuolių. Jie nebuvo tik klausytojai,  bet  sėdo prie bendro stalo ir giedojo kartu su visais. Giedotojams vadovauti mielai sutiko Rietavo bažnyčios vargonininkas, iš Tverų kilęs Juozas Barsteiga.


Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Širdies atsivėrimai pasaulyje pabirusiems lietuvių tautos vaikams

Šv. Jurgio bažnyčios klebonas
kun. Artūras Stanevičius
parapijiečiams pristato
literatūrinės kompozicijos dalyvius

KĖDAINIAI. Kovo 6 dieną, Pasaulio lietuvių maldos sekmadienį, Šv. Jurgio bažnyčioje už Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje šv. Mišias aukojo šios bažnyčios klebonas kun. Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje  jungėmės su Šiaurės Amerikos, Punsko–Seinų krašto, Australijos, Pietų Amerikos, Islandijos lietuviais, Vasario 16-osios gimnazijos bendruomene Vokietijoje. Už Lietuvą – gailestingumo žemę – Sibiro tremtinės Adelės Dirsytės mintimis maldavome gailestingumo žemei Lietuvai, veržimosi į tikrąją tiesą, namų skaistumo, taikos ir ramybės kraštui ir išvargusiam pasauliui. Gražios maldų sąsajos pirmo pavasario mėnesio pradžioje sujungė tikinčiuosius. Šios dienos paminėjimas – Gavėnios meto adoracija, pasaulio lietuvių širdžių susiliejimas maldoje, Lietuvos ir jos jaunimo globėjo šv. Kazimiero paminėjimas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija