2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Nukentėję Raseinių krašto kunigai

Dviejų dokumentų faksimilės: viršuje –
Betygalos klebono Šrederio ir Ariogalos
klebono Jasevičiaus 1863 06 22
nuosprendis su konfirmacija „Ištremti
katorgos darbams į gamyklas“;
apačioje – pranešimas apie Jasevičiaus
mirtį. Tuo metu jis gyveno Kuršo
gubernijoje, nes iš tremties buvo
paleistas, tačiau buvusiems politiniams
kaliniams retai leisdavo grįžti
į tėvynę – tekdavo apsigyventi
Latvijoje ar keltis į Lenkiją.

Žymus vaidmuo 1863 metų sukilime teko kunigams, todėl M. Muravjovas dvasininkiją laikė pagrindine sukilimo kaltininke, kunigus šalino iš parapijų, trėmė, baudė mirties bausme. Iki 1865 metų pradžios septyni kunigai buvo nužudyti, 152 ištremti, 104 nubausti administracine tvarka. Dar 31 tardytas, bet vėliau išteisintas.

1863 metų sukilime dalyvavę ar dėl jo nukentėję Raseinių krašto bažnyčių kunigai:

Balčiauskas Aleksandras, Butkiškės vikaras, dingęs be žinios;

Duseika Vladislovas, Ugionių filialistas, ištremtas;

Gabonskis Alfonsas, Žaiginio filialistas, tardytas ir kalintas;

Jasevičius Anupras, Ariogalos klebonas, ištremtas;

Janikavičius Simonas, Šiluvos altaristas, ištremtas;

Limontas Juozapas, Vosiliškio filialistas, ištremtas;

Mackevičius Adomas, Ariogalos vikaras, tardytas ir kalintas;

Mačiulskis Pranciškus, Nemakščių vikaras, ištremtas;

Majauskas Juozapas, Lyduvėnų vikaras, dingęs be žinios;

Martišauskas Motiejus, Betygalos vikaras, ištremtas;

Opulskis Antanas, Lyduvėnų klebonas, ištremtas;

Paulauskas Juozapas, Nemakščių klebonas, ištremtas;

Šrederis Anupras, Betygalos klebonas, ištremtas;

Viršila Antanas, Juodaičių filialistas, ištremtas;

Volauskas Mykolas, Girkalnio klebonas, ištremtas.

Jonas Brigys,
Raseinių viešosios bibliotekos bibliotekininkas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija