2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Pamaldos ir koncertas didingoje bažnyčioje

Adorantės ir ministrantai po šv. Mišių
su kunigais (iš kairės) vikaru
Tadu Šepučiu ir klebonu Antanu Gutkausku

Plungės Kultūros centro
simfoninis orkestras su klebonu
kun. Antanui Gutkausku

RIETAVAS. Neseniai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse nuskambėjo Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių renginiai. Mat šis iškilus anų laikų valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybingumo idėjų puoselėtojas, žinomas ir kaip mokslo bei kultūros veikėjas, nuostabiai skambančio polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ autorius, grįžta į Tėvynę, atverdamas plačius istorinės atminties bei suvokimo horizontus, kurie tebesaugo jo duotos priesaikos žodžius: „Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“ (1794 04 29). Tad ir šiandien, apsilankęs prie Žemaičių plento prigludusiame Rietavo mieste, turinčiame savąją savivaldą bei unikalią M. K. Oginskio paliktą dvasią, kultūrą, norisi stabtelėti, įsižiūrėti į tą iki šių dienų išlikusį Oginskio laikų bei kultūros paveldą, kurį puoselėja jaunoji rietaviškių karta.

Vadovaujant Rietavo savivaldybės vadovams, miestas gražėja, atjaunėja, renovuojami senieji pastatai, statomi nauji, kuriama savita, tik Rietavui būdinga kultūra, gražiai ją susiejanti su anų laikų menu bei nūdienos rietaviškių mąstysena.

Miestą puošia didinga dvibokštė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kurią kai kas pavadina katedra. Joje šiuo metu darbuojasi klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Jo sumanumo dėka ši bažnyčia renovuota, šviečia baltumu jos vidus bei išorė. Dabar ši šventovė atgavo pirmykštį skulptūrų, paveikslų, vitražų, altorių, suolų autentiškumą. Netgi didžiulis elektrinis sietynas tebekabo nuo M. K. Oginskio laikų, nes pirmą kartą Lietuvoje elektra atsirado būtent šioje bažnyčioje ir buvusio dvaro rūmuose. Susipažinti su Rietavo bažnyčios bei miesto architektūra, išlikusiu kultūriniu bei meniniu Oginskių laikų paveldu čia užsuka delegacijos net iš užsienio. Šv. arkangelo Mykolo šventovėje yra gera akustika, todėl čia dažnai koncertuoja sakralinės muzikos kolektyvai. Tuomet rietaviškiai jaučiasi pakylėtai. Nemažas Rietavo bažnyčios choras, kuriam daug metų vadovauja ir vargonuoja maestro Juozas Barsteiga, irgi dažnai džiugina žmones giedojimu ir vargonų muzika.

Birželio 4 dieną šioje bažnyčioje buvo aukojamos Sekminių šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. Pilna bažnyčia prigužėjo ne tik suaugusių, bet ir jaunimo, vaikučių. Pirmąsias Votyvos šv. Mišias aukojo neseniai vikaru pradėjęs dirbti kun. Tadas Šeputis, Sumos šv. Mišias aukojo klebonas kun. Antanas Gutkauskas. Homilijose abu kunigai kvietė švęsti sekmadienį, aktyviai dalyvauti šv. Mišiose visiems šeimos nariams.

Tą sekmadienį atvyko daug garbių svečių ne tik iš Rietavo ir Plungės savivaldybių, bet ir Seimo narys Jonas Varkalys. Jie pasveikino rietaviškius bei svečius. Bene didžiausią įspūdį visiems paliko dar tik antrus metus gyvuojančio Plungės kultūros centro simfoninio orkestro (jo kūrėjai – du jauni, charizmatiški, kūrybingi, turintys begales puikių idėjų, profesionalūs muzikai Ieva Lygnugarienė ir Paulius Lygnugaris), spėjusio pasiekti aukštą meninį lygį, koncertas. Jo solistai – Ieva Lygnugarienė, Ilma Žilienė, Valdas Vengalis, Martynas Untulis ir Nerija Paplauskienė. Orkestrui vadovauja Ieva Lygnugarienė, o dirigentas – Paulius Lygnugaris. Pasak vadovų, jie pakankamai pasiruošę bei susigroję, tad išdrįso pasirodyti Rietave, kuriame kadaise garsusis Oginskio simfoninis orkestras grojo „Polonezą“ ir kitus kūrinius. Labai gražiai nuskambėjo plungiškių atliekami anuomet plačiai Europoje skambėję ir dabar tebeskambantys V. A. Mocarto (Wolfgang Amadeus Mozart), P. Jokubausko, A. Piacolos (Astor Piazzolla), E. L. Vėberio (Andrew Lloyd Weber), P. Maskanio (Pietro Mascagni), E. Moriconės (Ennio Morricone), Dž. Kačinio (Giulio Caccini) bei kitų kompozitorių kūriniai. Ypač sužavėjo Ilmos Žilienės solinis giedojimas, pritariant simfoniniam orkestrui.

Už šį įdėtą triūsą rietaviškiai, o ypač svečiai, kilę iš Rietavo, nuoširdžiai dėkingi klebonui kun. A. Gutkauskui, vikarui kun. Tadui Šepučiui, bažnyčios chorui, ilgamečiam vargonininkui ir choro vadovui Juozui Barsteigai bei visiems patarnaujantiems ir kitiems, prisidėjusiems prie to sekmadienio iškilmių. Rietaviškiai dėkingi ne tik savo parapijos klebonui, bet ir visiems jam talkinusiems pagalbininkams, prisidedantiems konkrečiais darbais.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija