2017 m. birželio 16 d.
Nr. 24 (2241)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Pasišventusių našlių laikinųjų įžadų šventė

VVPNA narės laikinųjų įžadų šventėje
su vysk. Rimantu Norvila (dešinėje),
kun. Petru Dumbliausku SDB (kairėje)
ir kapelionu kun. Žydrūnu Kulpiu
(antroje eilėje kairėje)

Gegužės 24 dieną, trečiadienį, Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje susirinko Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociacijos (VVPNA) narės bei nemažas būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir asociacijos kapelionas kun. dr. Žydrūnas Kulpys, keli kiti kunigai buvo klausyklose. Pagiedojus Šventosios Dvasios himną, vysk. R. Norvila, visus pasveikinęs, pasidžiaugė, kad asociacijos narės sėkmingai vykdo prisiimtus įstatus bei reglamento įsipareigojimus, kad didėja duodančių įžadus našlių skaičius, atsiranda norinčių dalyvauti šioje asociacijoje. Ganytojas akcentavo, kad labai svarbu suprasti, jog našlių įžadai yra atsiliepiant į Dievo meilę ir kvietimą savo likusį gyvenimą paaukoti Dievui, atsakyti į Dievo meilę, pasišvęsti Viešpačiui kuo daugiau dalyvauti vietinės Bažnyčios gyvenime pagal našlės galimybes bei sugebėjimus, dar daugiau didinti ištikimybę liturginei ir asmeninei maldai.

Šią dieną dvi našlės – Anelė Vyšniauskienė ir Zita Paulevičienė – padarė trečiuosius metinius skaistumo įžadus, o viena našlė – Salomėja Dailydienė – padarė pirmuosius įžadus vieneriems metams. Septynios našlės yra padariusios amžinuosius skaistumo įžadus ankstesniais metais, keturios našlės yra susipažįstančios su asociacijos veikla. Vysk. R. Norvila pakvietė ir kitas našles pasidomėti šios asociacijos tikslais ir, esant pašaukimui, atsiliepti į Dievo kvietimą ir paaukoti savo likusį gyvenimą Dievui.

Po šv. Mišių ir palaiminimo visi susirinko parapijos kavinėje draugiškai agapei ir pabendravimui.

Daugiau pasiteirauti apie Vilkaviškio vyskupijos pasišventusių našlių asociaciją galima paskambinus tel. 8 654 15424.

VVPNA sekretoriato atstovė Birutė Žiemienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija