2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Rašytojo atminimo diena

ANYKŠČIAI. Rugpjūčio 20-ąją čia buvo prisimintas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis, lygiai prieš 60 metų tą dieną palydėtas į amžinojo poilsio vietą ir palaidotas jo memorialinės sodybos sode. A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus organizuotos Atminimo dienos renginiai sekmadienį prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Čia Anykščių vikaras kun. Mindaugas Šakinis apibūdino A. Vienuolį kaip žmogų, visą gyvenimą savitu, tik jam pačiam būdingu keliu ėjusį link Dievo.

Į Atminimo dienos renginius atvyko A. Vienuolio-Žukausko vaikaičiai Antanas ir Gediminas Žukauskai su žmonomis, provaikaitis Julius Žukauskas su drauge, rašytojo seserų Emilijos Šaltenienės, Konstancijos Pavilonienės ir Rozalijos Navikienės vaikaičiai, A. Vienuolio-Žukausko augintinė Rita Ruigytė-Praninskienė su savo artimaisiais, su A. Vienuoliu-Žukausku jaunystėje bendravęs mokslininkas prof. Antanas Tyla.

Po pamaldų susirinkusieji aplankė, gėlėmis ir žvakių šviesa pagerbė Baranauskų ir Žukauskų giminių kapus Anykščių senosiose kapinėse, paskui senaisiais laiptais užkopė prie A. Vienuolio kapo jo sodyboje. Susibūrę prie bendro stalo rašytojo namuose, Atminimo dienos dalyviai ilgai dalijosi prisiminimais ir apie A. Vienuolį, ir apie kitus jo giminės žmones. Viena iš viešnių, A. Vienuolio namuose vaikystę praleidusi rašytojo globotinė R. Ruigytė-Praninskienė pasakojo apie tai, kaip čia vaikystėje patyrė tėvišką šilumą ir tuomet davė pažadą A. Vienuoliui ant jo kapo atnešti gėlių. Iki šiol tą pažadą ji vis tesi.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija