2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Rugpjūčio renginiai ir minėjimai

Savo eiles, skirtas Ukrainai,
prie Evhenijaus Konovaleco
portreto skaito Dalia Tarailienė

Kaunas. Rugpjūčio 24 dieną vyko Ukrainos Nepriklausomybės dienos minėjimas, Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje prasidėjęs Lietuvos ir Ukrainos valstybiniais himnais.  Šv. Mišias aukojo Romos katalikų ir rytų apeigų katalikų (unitų) dvasininkai. Mišių pradžioje rektorius kun. Tomas Karklys sakė, kad bus meldžiamasi už Ukrainos nepriklausomybę. Tai – šalis, kuri kenčia nuo agresijos. Rektorius priminė, kad Ukraina patiria karo žiaurumus: 2014 metais, kaip tik per Ukrainos nepriklausomybės dieną, šalies priešai sušaudė suimtus beginklius savanorius, o vadinamajame Ilovaisko „katile“ žuvo šimtai ukrainiečių karių ir savanorių. Kun. Saulius Bytautas OFM pamoksle kalbėjo apie tą dieną minimą šv. Baltramiejų. Bendroje maldoje melstasi už ukrainiečių tautą, kuri ir šiandien kovoja laisvės kovą, pareikalavusią daugybės tautiečių gyvybių. Po šv. Mišių už nuopelnus Lietuvai pagerbtas žymus Ukrainos karinis ir politinis veikėjas, Ukrainos karinės organizacijos vadovas, Lietuvos pilietis,  plk. Jevhenijus  Konovalecas. Po šv. Mišių  vyko šventinis koncertas. Vargonais kūrinį pagrojo Julija Bujanovaitė-Sokol. Pritardamas bandūra jaunas ukrainietis Svetoslav Sulenko (Ukraina) dainavo ir ukrainiečių šaulių himną, ir kitas patriotines dainas, o vilnietė Dalia Tarailienė skaitė ukrainiečių laisvės kovai skirtas eiles ir dainavo dainas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija