2017 m. rugpjūčio 31 d.
Nr. 33 (2250)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Alytaus dekanate

Per Šv. Jokūbo atlaidus pagerbė monsinjoro titulu įvertintą kleboną

Šv. Mišios. Iš kairės:
kun. Remigijus Butkevičius
ir mons. Stanislovas Stankevičius

Po šv. Mišių parapijiečiai
ir svečiai neskubėjo skirstytis

Mons. Stanislovas Stankevičius
rodo raštą, liudijantį
apie jam suteiktą titulą

ALOVĖ. Liepos 30-ąją Šv. Jokūbo atlaidų šventėje Švč. Trejybės bažnyčioje gausiai susirinkusiai tikinčiųjų bendruomenei šv. Mišias aukojo trys kunigai: koncelebracijai vadovavęs klebonas monsinjoras Stanislovas Stankevičius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionato kapelionas Remigijus Butkevičius ir Alytaus įgulos kapelionas Saulius Kasmauskas. Šv. Mišios aukotos pagerbiant Palaimintąjį Teofilį Matulionį, dėkojant Dievui, popiežiui Pranciškui, Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui už suteiktą monsinjoro titulą Alovės ir Ryliškių parapijų klebonui St. Stankevičiui. Raštą, liudijantį apie šio titulo suteikimą, perskaitė kapelionas kun. R. Butkevičius (jis padėjo organizuoti šventę), paaiškindamas, kad dabar į gerbiamą kleboną galėsime kreiptis – Jūsų Prakilnybe (monsinjore). Mons. St. Stankevičių sveikino garbūs svečiai, Alovės mokyklos bendruomenės nariai, parapijiečiai iš Alovės, Ryliškių ir aplinkinių vietovių.

Šventė ilgam įsimins žmonėms, nes po šv. Mišių visi galėjo pasiklausyti Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono orkestro, pabendrauti ir skanauti grikių košės, kuria vaišino kariai.

Malonu buvo matyti besišypsančius susirinkusiųjų veidus, giedras akis ir pagarbiai klebonui monsinjorui Stanislovui spaudžiančius ranką, dėkojančius jam už dvasinę tarnystę, linkinčius stiprybės ir Dievo palaimos tikinčiuosius.

Birutė Jarusevičienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija