2017 m. lapkričio 3 d.
Nr. 42 (2259)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

„Poezijos rudens“ šventė

NAUJOJI AKMENĖ. Kraštiečio, rašytojo, poeto, vertėjo, Lietuvos rašytojų sąjungos nario Vido Morkūno eilėraščiu apie žodį Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė pradėjo bibliotekos tradicinę „Poezijos rudens 2017“ šventę, rengiamą nuo 1993 metų. Direktorė pristatė kraštotyrinių spaudinių parodą „Poezija kraštotyros aruoduose“. Surinkta medžiaga apie Akmenės krašto literatus ir poetus, kurie yra dažni svečiai literatūriniuose bibliotekos renginiuose. Supažindinta su 2017 metais literatų išleistomis knygomis: Dalios Milukaitės-Buragienės eilėraščių knyga „Gyvenime, rašau tave“, Vilhelminos Imbrienės eilėraščių knyga „Nuoga širdis“, Viešosios bibliotekos direktorės Z. Sinkevičienės literatūrinė-bibliografinė rodyklė „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ – 2014–2016 metų Stasės Niūniavaitės literatūrinės premijos laureatai.

Mirus Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkui, periodinio leidinio „Gintaro gimtinė“ redaktoriui, poetui Vladui Buragui Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda poeto atminimui pagerbti. Akmenės krašto klubo „Žiemgalija“ pirmininkė, Viešosios bibliotekos direktorė Z. Sinkevičienė, Akmenės krašto literatai Kęstutis Krencius, Aurelija Gerulskienė, Gražina Blinkinienė, Vilhelmina Imbrienė paskaitė poeto kūrybos posmų ir savo eilių, skirtų V. Buragui.

Spaudinių paroda parengta ir mirusiai režisierei, poetei, ilgametei bibliotekos skaitytojai S. Niūniavaitei. Bibliotekos darbuotojos nuvyko į Tryškių kapines pagerbti jos atminimą, uždegė žvakutę, padėjo gėlių.

Nuo 2004 metų per tradicinę Viešosios bibliotekos „Poezijos rudens“ šventę teikiama Stasės Niūniavaitės vardinė literatūros premija. Šiemet laureatas paskelbtas dešimtą kartą. Juo tapo kraštietis, rašytojas, poetas, vertėjas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vidas Morkūnas. Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo padėkos raštą V. Morkūnui įteikė Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Janina Rekašienė, Seimo nario Valiaus Ąžuolo padėką – Seimo nario padėjėja Justina Kazickaitė. V. Ąžuolo padėkos įteiktos Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už ilgametę 35 metų profesinę veiklą, kultūros vertybių sklaidą, už Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ veiklą, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojai Dalei Taraškevičiūtei už kultūrinę veiklą minint 35 darbo metų sukaktį. Bibliotekos direktorei Z. Sinkevičienei padėką įteikė Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė už Akmenės krašto literatų klubo „Žiemgalija“ visuomeninę ir kultūrinę veiklą.

Apie V. Morkūno kūrybą mintimis pasidalino Akmenės gimnazijos mokytoja Rita Ringienė ir dailininkas Antanas Adomaitis. V. Morkūnas – rašytojas, poetas, vertėjas, gyvenantis Naujojoje Akmenėje. Jo kūryba publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, žurnaluose „Nemunas“, „Literatūra ir menas“, „Metai“, almanache „Veidai“ ir kitur. 2001 metais išleista apsakymų knyga „Manekeno gimtadienis“. 2010 metais jis apdovanotas Antano Vaičiulaičio premija už novelę „Mirtis“. 2012 metais išleista apsakymų knyga „Reportažas iš kiaušinio“. 2014 metais įteikta Jurgio Kunčino premija už novelę „Stebuklingas šaukštas“. 2015 metais išleista eilėraščių knyga „Nekropolių šviesos“. Renginyje V. Morkūnas pasidalino prisiminimais apie režisierę S. Niūniavaitę, paskaitė naujų kūrybos posmų.

Rajoninio laikraščio „Vienybė“ redaktorė Julija Sejavičienė pristatė bibliotekos direktorės parengtą bibliografinę rodyklę.

„Poezijos rudens“ šventėje savo kūrybą skaitė poetai D. Milukaitė-Buragienė, V. Morkūnas, viešnia iš Latvijos, Vadaksties bibliotekos vedėja Aina Statkus, Vilhelmina Imbrienė, Gražina Blinkinienė, Aurelija Gerulskienė. Pirmąkart savo kūrybą bibliotekoje pristatė Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Žakienė. Dainuojamosios poezijos kūrėjas, poetas Kęstutis Krencius atliko naujas savo kūrybos dainas. Ventos muzikos mokyklos mokytojas Gintautas Jankus šventės dalyvius džiugino saksofono melodijomis.

Bibliotekos informacija 

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija