2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Gyveno Dievui, Tėvynei ir artimui

Povilas Šimkavičius

Gražina Judickienė
Panevėžio krašto skautų nuotrauka

„(...) Sodinkim medį, auginkim gėlę, / Mylėkim artimą kaip mylime save / Mylėkim savo mes Tėviškėlę, / Darbais didingais išgarsinkim ją. / Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija,/ Pušynai kur žaliuoja, kur laukia stovykla. (...)“ .

(Lietuvos skautijos himnas)

Skautų šūkis „Dievui, Tėvynei, Artimui“ bei pareiga kiekvieną dieną tobulinti save tapo sesės Gražinos Judickienės (1937–2017) gyvenimo norma ir gražiu pavyzdžiu Panevėžio krašto ir visos Lietuvos skautams. Jos jautri, mylinti kiekvieną žmogų širdis iki paskutinio dūžio tikėjo gražesne Lietuvos ateitimi. Savo gyvenimą ji skyrė vaikams, jaunimui, mokė juos mylėti Tėvynę ir nuolat daryti gerus darbus, kurie, pasak prancūzų filosofo, rašytojo Ž. Ž. Ruso, taurina sielą ir nuteikia ją dar geresniems darbams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija