2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kelionė kardinolo ir palaimintojo keliais

Rokų parapijiečiai Guronyse

Spalio 22-ąją, sekmadienį, piligrimystei nusiteikusi grupė Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijos žmonių sėdo į autobusą. Malda paprašius šv. Jono Pauliaus II, šv. Kristoforo ir pal. Teofiliaus Matulionio užtarimo bei globos išvykta maršrutu Rokai–Guronys–Kaišiadorys–Rokai. Mintis aplankyti Guronis ir Kaišiadorių Katedrą kilo vykstant namo iš Vilniaus po birželio 25 dieną vykusios palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Vilniuje.

Guronys – kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinė. Siekiant įamžinti Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą, sukurtas Rožinio slėpinių kelias – penkios Rožinio slėpinių kelio koplytėlės su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas bei istorinius Lietuvos katalikų gyvenimo įvykius. Susipažinome su koplytėlėmis eidami nuo vienos prie kitos, kalbėdami maldą. 2010 metais Guronyse duris atvėrė koplyčia, dedikuota šv. Juozapui – Kaišiadorių vyskupijos globėjui. Sugiedoję giesmę Švč. Mergelei Marijai, aplankę rekolekcijų namuose rožinių bei memorialinę kardinolo V. Sladkevičiaus ekspozicijas, pasukome Kaišiadorių Katedros link.


Ketvirtoji „Balta paukštė“

Renginio dalyviai prie Vaižganto
muziejaus. Pirmoje eilėje dešinėje –
Leokadija ukošiūnaitė-Malcienė, trečioji
iš dešinės – Aldona Širvinskienė

Rugsėjo 2-ąją literatų ir prozininkų konkurso „Balta paukštė“ baigiamąjį renginį į Kunigiškius (Anykščių r.), Vaižganto muziejų, atvyko rašytojai iš Alytaus, Kazlų Rūdos, Kupiškio, Kauno, Anykščių, Zarasų, Pasvalio, Vilniaus miestų ir rajonų, net iš Lenkijos, Punsko miesto. Toks konkursas, kurio tikslas – užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su prozos kūriniais visuomenę, įtvirtinti kūrėjo poziciją kultūrinėje aplinkoje, organizuotas ketvirtą kartą labdaros ir paramos fondo „Baltasis balandis“.

„Baltos paukštės“ nominaciją įsteigė Aldona Širvinskienė – fondo „Baltasis balandis“ įkūrėja ir pirmininkė. Pirmieji du konkursai 2014 ir 2015 metais vyko Malaišiuose, J. Tumo-Vaižganto gimtinėje, 2016 metais – Vaižganto ir knygnešių muziejuje, Ustronėje, Panevėžio rajone. Kiekvieną kartą atvykę kūrėjai supažindinami su Vaižganto gimtine, muziejais ir Anykščių rajonu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija