2017 m. lapkričio 10 d.
Nr. 43 (2260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

„Lietuvos aidas“ – Tautos mokykla

Taip pavadintą 320 puslapių knygą su paantrašte: „Lietuvos aidui“ – 100 metų 2017 metų vasarą išleido leidykla „Trys žvaigždutės“. Jos autorė – garsi Lietuvos mokslininkė ir visuomenės veikėja, Lietuvos moterų lygos prezidentė, prof. habil. dr. Ona Voverienė.

Kaip autorė pati rašo pratarmėje, knyga – „autorės straipsnių, skirtų „Lietuvos aidui“, rašytų nuo 1994 metų iki šiol, rinkinys, ir, žinoma, jos subjektyviai suprastas prologas į objektyvią „Lietuvos aido“ šimtametę istoriją, kuri kada nors bus tikrai parašyta. Knygoje pateikiamas tik jos fragmentas per „Lietuvos aido“ redaktorių ir žurnalistų veiklos ir likimų prizmę, nes būtent jie ir formuoja laikraščio veidą ir dvasią. Galima ją laikyti ir iššūkiu knygotyrininkams ir istorikams, kurie imtųsi tą istoriją rašyti“ (p. 12). Toliau autorė pabrėžia, kad „Lietuvos aidas“ „beveik visada propagavo aukščiausius žurnalistinio darbo ir pareigos savo Tėvynei standartus. Todėl jis visada buvo ne tik jo skaitytojams, bet ir jaunosioms žurnalistų kartoms tikra pareigos bei žurnalistinio meistriškumo lavinimo mokykla, vadovaujantis tėvynės meilės, teisingumo ir doros principais. (...) „Lietuvos aidas“ mūsų kultūros istorijoje buvo unikalus reiškinys. Nuo pat jo įkūrimo 1917 metais jis tvirtai stovėjo Tautos ir nepriklausomos Lietuvos valstybės sargyboje, ugdė Lietuvos patriotus, mokė (...) mylėti savo Tėvynę, (...), skiepijo pagarbą Valstybės institucijoms ir jos istorijai, Tautos kultūrai, ugdė atsakomybę už Tautos ir Valstybės likimą ir išlikimą. Po istorijos negandų ir geopolitinių kataklizmų „Lietuvos aidas“ du kartus kėlėsi iš pelenų ir nauja gyvybės jėga kėlė tautiškumo ir pilietiškumo vėliavas į naujas aukštumas, gaivino Tautos šaknis, vedė ją valstybingumo stiprinimo keliu“ (p. 13). Akcentuodama visa tai ir pabrėždama dar vieną aidiečius vienijančią idėją – antikomunizmą, nes būtent komunizme jie vieningai matė ir tebemato mirtiną pavojų Lietuvos Valstybei ir Tautai, autorė ir apžvelgia „Lietuvos aido“ istorijos ir dabarties veiklos etapus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija