Atnaujintas 2007 vasario 28 d.
Nr.16
(1513)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Siekiame turėti „tiesos burną“

Viešai atsiliepiant į s. Nijolės Sadūnaitės atvirą laišką LR prezidentui Valdui Adamkui

Prisiminus Emilijos Pliaterytės ir Marcelės Kubiliūtės žygdarbius, stebina ir šių dienų Lietuvos moterų drąsa ir ryžtas. Antai s. Nijolė Sadūnaitė, anksčiau nedrebėjusi prieš kagėbistus, ir šią Vasario 16-ąją nepabūgo „kurmių“ iš rezervistinio „Valstybės saugumo departamento ir kitų teisinių institucijų vadovybės“, nutekinusių „informaciją vainauskinei žiniasklaidai jų bendrai sumąstytiems tikslams pasiekti“ („XXI amžius“, 2007 02 23. „Atviras laiškas valstybės prezidentui Valdui Adamkui“).

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija