Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Susitelkime dėl vaikų

Leliūnų pradinio ugdymo
skyriaus mokiniai, kuriems
dovanota „Kregždutės“
prenumerata, su mokytojomis

Jau ne pirmus metus geradaris Kazys Rožanskas užprenumeruoja „Kregždutę“ savo tėviškės vaikams. Per 30 šeimų gauna šią dovaną. Dėkingi K.Rožanskui Debeikių pagrindinės mokyklos Leliūnų pradinio ugdymo skyriaus vaikai.

Vienintelis katalikiškas laikraštukas vaikams „Kregždutė „ norėtų lankytis kiekvienoje šeimoje, kurioje auga vaikai. Kai mano mokiniai atsiverčia jį, suspindi jų akys, susidomėję skaito, diskutuoja, sprendžia, aiškinasi... Liūdna būtų, jeigu tokių šviesių akimirkų vaikai netektų.

Mielieji, nors savo giminės vaikais pasirūpinkite. Atsisakykite ko nors laikino ir užprenumeruokite gėrį nešantį leidinėlį vaikams. Jie tikrai jums atsilygins meile ir dėkingumu.

Susitelkime ir mums pavyks: išsaugosime „Kregždutę“, o vaikų širdelėse atsiras daugiau gėrio.

Mokytoja Aldona DAUGILYTĖ

Anykščiai

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija