Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Eucharistijos bičiulių draugija Utenoje

Zina BUTKIENĖ,

buvusi Eucharistijos bičiulė

Mokytojos M.Tauraitienės slėptuvė
Utenoje, Tauragnų gatvėje, kurioje
buvo laikoma „LKB kronika“

Dvidešimt sovietmečio metų (nuo 1970 m. iki 1990 m.) Utenoje parapijiečių gyvenimas buvo aktyvus, organizuotas, sutelktas stiprių lyderių rankose. Tuo laiku uteniškiai katalikai buvo vieningi, draugiški. Dirbo slaptai, tačiau sutelktai ir efektyviai. Pati aktyviausia to meto Utenos parapijos organizacija buvo Eucharistijos bičiulių draugija, kurios siela buvo dekanas Pranevičius. Aktyvaus gyvenimo branduolį sudarė: Zofija Borisaitė, Aldona Umbrasaitė, Angelė Augustinavičiūtė, Liuda Jackūnienė. Apie minėtas šviesuoles noriu pasidalyti įspūdžiais plačiau.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija