Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kur tikėjimas, ten ir dabartis kitokia

Bronius VERTELKA

Paveikslų išsiuvinėtoja
Marija Vienažinienė

Jotainiai laukia šv. Velykų. Po žiemos džiugina bundantys laukai, po tirpstančiu sniegu juoduojantys arimai. Vagos lygios, tiesiog subirusios viena ant kitos. Tokį arimą retai kur matysi. Žaliuoja po vėlyvos žiemos pasirodę žiemkenčiai. Kada taip žemė mylima, tai ir derlius čia užauga ne blogesnis nei Olandijoje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija