Atnaujintas 2007 kovo 9 d.
Nr.19
(1516)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Išvados iš papiktinimo

Kartais padaroma neišvengiamai blogų veiksmų: jų negalima sustabdyt, bet yra priemonių gintis nuo jų negerų pasekmių. Bent dvi gynimosi rūšys yra įmanomos : viena – neužmiršti, kad jie yra blogi, kita – kuo mažiau į juos dėmesio kreipti, kad nedarytų įtakos kokiems nors sprendimams (jie nedarys įtakos tiems, kurie atsimins, kad jie yra priverstiniai). Tokios gynybos reikėdavo imtis okupacijos metais. Į mokyklą vaikus leidžiantiems tėvams tekdavo rinktis: ar sakyti vaikams tiesą apie tai, kad mokykloje jiems yra meluojama, ar ją nutylėti bijant, kad, sumažinus mokytojų autoritetą, vaikas apskritai ims jų neklausyti. Kai kas rasdavo išeitį vaikams pasakyti: Štai šiais klausimais mokytojai kalbės netiesą, bet jais piktintis nereikia, nes jie yra priversti tą daryti.


Tautos pasitikėjimas Tėvynės sąjunga

Tauta išreiškė savo pasitikėjimą Tėvynės sąjunga, todėl ši partija gavo daugiausia balsų savivaldybių rinkimuose. Nors didelės įtakos turėjo socdemų vicepirmininko G.Kirkilo vadovavimas rinkimų štabui, nors valdžios pataikūnė žiniasklaida darė viską, kad tik nelaimėtų ši partija.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija