2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Kalėdinių giesmių koncertai bažnyčiose

Lietuvos mokslų akademijos mišrus
choras Dubingių bažnyčioje. Centre –
vadovas V. Verseckas
Jurgio ŠEDUIKIO nuotrauka

Giedraičiai – Dubingiai. Tai Molėtų rajono miesteliai, kurie yra panašūs ir skirtingi. Abu – parapijų centrai, įsikūrę prie gražių ežerų vaizdingos gamtos prieglobstyje. Tačiau istorija jų skirtinga.

Giedraičius garsina Giedraičių mūšis, įvykęs 1920 m. rudenį tarp Lietuvos kariuomenes ir Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio rinktinės. 1928 metais pastatytas paminklas žuvusiems Lietuvos kariams (projekto autorius dailininkas A. Jaroševičius). Be to, iš Giedraičių ir jų apylinkių yra kilusi garsioji kunigaikščių Giedraičių giminė, kurios atstovai įėjo į Lietuvos istoriją: tai vienuolis, Dievo tarnas Mykolas (1425–1485); vyskupas, raštijos veikėjas, kanonų tiesės dr. Arnulfas (1757–1838), kurio širdis įmūryta Giedraičių bažnyčios presbiterijos sienoje; karo ir kultūros veikėjas Martynas Marcelis (1545–1621); vyskupas, lietuviškos raštijos veikėjas Merkelis (1536–1609); politikas, teisininkas, publicistas Jurgis Vladislovas (1906–2000) ir kt.

Dubingiai garsūs savo pilimi, kurioje 1547–1548 m. gyveno Barbora Radvilaitė, slapta susituokusi su valdovu Žygimantu Augustu. Čia buvo Radvilų rezidencija, čia 2009 m. ankstyvą rudenį perlaidoti penkių Radvilų giminės palaikai. Per Nepriklausomybės kovas Dubingiuose žuvo Lietuvos karininkas ir šeši kariai, kurie palaidoti Dubingių kapinėse. 1944 metais Armijos krajovos daliniai nukovė šešis lietuvių policininkus, Dubingių apylinkėse nužudė 27 žmones. Tai skaudus įvykis kurio iki šiol nepamiršo žmonės.

Sausio 3 dieną, per Trijų Karalių šventę, Giedraičių Šv. Baltramiejaus ir Dubingių Šv. Jurgio bažnyčiose šv. Mišių metu giedojo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovas V. Verseckas, chormeisterė ir koncertmeisterė J. Taučaitė). Po šv. Mišių choristai abiejose bažnyčiose atliko kalėdinių giesmių koncertą. Giedraičių ir Dubingių klebonas kun. Algimantas Baltuškonis nuoširdžiai padėkojo choristams. Parapijiečiai į namus išsinešė kalėdinį džiaugsmą, kurio dar ilgai nepamirš.

Dr. Aldona Kačerauskienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija