2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė kovotojas už žmogaus teises

Viktoras Petkus
Olgos Posaškovos (LRS)
nuotrauka

Gegužės 1 dieną, eidamas 84-uosius, mirė ilgametis kovotojas už žmogaus ir tautos teises, Lietuvos Helsinkio grupės steigėjas, disidentas Viktoras Petkus.

V. Petkus gimė Raseinių rajone, Raseiniuose baigė gimnaziją. Pirmą kartą V. Petkus nuteistas būdamas 17 metų. Jaunuoliui penkeri metai kalėjimo skirti už tai, kad vadovavo sovietinių okupantų uždraustų ateitininkų būreliui Raseinių gimnazijoje. Atlikęs bausmę baigė Kauno kunigų seminariją, tačiau dvasininku jis nebuvo įšventintas – tuometinė valdžia nepageidavo, kad kunigu taptų patriotas. 1957 metais V. Petkus buvo vėl suimtas ir šį kartą lageryje praleido net aštuonerius metus.


Katalikiškos pogrindžio spaudos organizatorius

Šarūnas Šimkevičius

Kun. Pranas Račiūnas MIC
Bernardo Aleknavičiaus nuotrauka

Šiais metais minime legendinio Lietuvos katalikų pogrindžio periodinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ 40-metį. Šis 1972 metais Simne Sigito Tamkevičiaus iniciatyva pasirodęs leidinys keldavo daug problemų to meto sovietinės imperijos režimui, kuris tuo metu kaip tik ieškojo kompromiso su Vakarų demokratinėmis valstybėmis ir buvo pasirašęs žmogaus teisių susitarimus. Žinios apie KGB represijas prieš tikinčiuosius, ypač pasiekiančios Vakarų pasaulio informacines priemones, transliuojamos ir radijo kanalais, buvo tikrai neparankios ir nenaudingos sovietų režimui. Ta proga norėčiau pristatyti vieną iš pogrindžio lietuviškos periodinės spaudos organizatorių – kunigą Praną Račiūną (1919–1943–1997).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija