2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šv. Kalėdų džiaugsmas su Kalėdų seneliu

Kun. Vytautas Insoda (kairėje)
susitikime su Kalėdų seneliu
ir snieguole

Skelbiamas didis Šv. Kalėdų džiaugsmas dėl gimusio Išganytojo išliko ir mažųjų lukšiečių širdelėse. Į Lukšių Šv. Juozapo bažnyčią gausiai susirinkę vaikai dalyvavo klebono kun. Vytauto Insodos aukojamose Šv. Kalėdų šv. Mišiose, vedami už rankyčių tėvelių ar vyresnių brolių ir seserų klaupėsi, nustebusias akutes nukreipę į Kūdikėlį prakartėlėje. Vienų lūpose matyti nekalta šypsena, kitų rankutės gražiai ir pamaldžiai ant krūtinės sudėtos. Žiūrėdamas į vaikus matai, kad jų širdelėse turi būti kažkas nepaprasta, kad jos slepia turtus, kuriems neprilygsta šio pasaulio grožybės, akutės vis gražiau žiba, nors daugelis stveriasi už mamos skverno ir vis kažko klausinėja... O, kad visi turėtume per Šv. Kalėdas nekaltas ir meilias širdis!..

Po šv. Mišių vaikai buvo pakviesti į susitikimą su Kalėdų seneliu ir snieguole. Jie visiems susirinkusiems linkėjo sveikatos, stiprybės, santarvės, o mažiesiems lukšiečiams – klausyti tėvelių, būti geriems. Vaikai rankelėse spaudė dovanotus meškiukus, klausėsi Kalėdų senelio pamokymų ir pasakojimo apie Dieviškąjį Kūdikėlį, kuris šventąją naktį ieško žmonių širdžių...

Šventines vargonų melodijas susirinkusiems dovanojo Lukšių V. Grybo gimnazijos, Šakių meno mokyklos moksleivės Liucija Vosyliūtė, Gustė Žukauskaitė ir Viktorija Pavalkytė.

Lina Poškevičiūtė

Lukšiai, Šakių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija