2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kelionė pūgoje

Krekenavos Dievo Motinos paveikslas
Neringos Kozminienės nuotrauka

Šiemet stebėtinai laiku atėjo žiema, gili ir gryna. Seniai jos tokios nematėme – šerkšnu išrašytais langais, girgždančiu sniegu po kojomis, vilko balsu naktimis staugiančiom vėtrom... Kai saulė žemiausiai prie horizonto, ateina Advento laikas. Kai tamsu ir šalta, kai metų sandūroje lyg grūdus aruoduose skaičiuojame atliktus darbus, tarsi norėdami nuspėti ir ateinančių metų derlių, sieloje ir širdyje pagyvėja šviesos laukimas. Taip pamažu į mūsų namus atkeliauja kalėdinė dvasia, atsiskleidžianti Kalėdų šventėmis. Šventinis šurmulys įsuka labai greitai, nors kartais atrodo, kad viską imi daryti tik iš tradicijos, lyg vykdytum prievolę. Kadangi reikia visur suspėti, lieka mažai laiko šeimai ir draugams. Atrodo, turėtume patirti daug džiaugsmo, bet jį temdo prieššventinė įtampa, trumpa diena ir šaltis.


Šv. Kalėdų džiaugsmas su Kalėdų seneliu

Kun. Vytautas Insoda (kairėje)
susitikime su Kalėdų seneliu
ir snieguole

Skelbiamas didis Šv. Kalėdų džiaugsmas dėl gimusio Išganytojo išliko ir mažųjų lukšiečių širdelėse. Į Lukšių Šv. Juozapo bažnyčią gausiai susirinkę vaikai dalyvavo klebono kun. Vytauto Insodos aukojamose Šv. Kalėdų šv. Mišiose, vedami už rankyčių tėvelių ar vyresnių brolių ir seserų klaupėsi, nustebusias akutes nukreipę į Kūdikėlį prakartėlėje. Vienų lūpose matyti nekalta šypsena, kitų rankutės gražiai ir pamaldžiai ant krūtinės sudėtos. Žiūrėdamas į vaikus matai, kad jų širdelėse turi būti kažkas nepaprasta, kad jos slepia turtus, kuriems neprilygsta šio pasaulio grožybės, akutės vis gražiau žiba, nors daugelis stveriasi už mamos skverno ir vis kažko klausinėja... O, kad visi turėtume per Šv. Kalėdas nekaltas ir meilias širdis!..


Įkurkime jaunimo vasaros stovyklą tautiškumui ugdyti

Kudirkos Naumiesčio kraštas – vienintelė vieta Lietuvoje, kur sovietmečiu išsaugota, o nepriklausomybės metais sukurta daug paminklų ir kitų atminimo ženklų didiesiems varpininkams: Vincui Kudirkai, Juozui Bagdonui, Jonui Jablonskiui, Pranui Mašiotui. Jų ir kitų Lietuvos varpininkų veikla, ugdant lietuvių tautą atgimimui, atskleidžiama Dr. Vinco Kudirkos muziejaus ekspozicijoje, kurią parengė Lietuvos nacionalinis muziejus. Daugiausia vietos ekspozicijoje skirta V. Kudirkai. Eksponatai liudija žymiausio XIX a. pabaigos tautinio atgimimo veikėjo, rašytojo, muziko, „Varpo“ redaktoriaus, „Tautiškos giesmės“, tapusios valstybės himnu, kūrėjo gyvenimą.


Paminėtos partizanų žūties metinės

Prano Trakinio parengta partizanų
slėptuvės atstatymo atmintinė.
Iš kairės: Albertas Švažas
ir Pranas Šiuipys

Sausio 7 dieną Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kunigai Kęstutis Zybartas ir Romualdas Žulpa aukojo šv. Mišias, skirtas prieš 65 metus Milių kaimo miško bunkeryje žuvusiems partizanams paminėti. Homilijoje kun. K. Zybartas lygino žuvusiuosius partizanus, atidavusius savo jaunas gyvybes už Tėvynės laisvę, ir šių dienų jaunus žmones, paliekančius Lietuvą.


Atviras laiškas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui ir Vilniaus miesto savivaldybės merui Artūrui Zuokui

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos fondo pirmininkės Julijos Ambrasienės iniciatyva ir rūpesčiu kunigo žūties vietoje 2010 metais pastatytas paminklas, kurį sukūrė skulptorius A. Kmieliauskas.

Kun. B. Laurinavičius buvo atkaklus ir nenuilstantis kovotojas už tikėjimo laisvę ir žmogaus teises pražūtingu Lietuvai sovietmečiu. Nepajėgus jo palaužti, buvo pastumtas po mašina, imituojant atsitiktinę avariją ar netgi savižudybę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija