2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Bibliotekų metai

„Gerumo šiluma žemės dosnume...“

Bendra renginio dalyvių nuotrauka

Tauragės choro „Gloria“ atliekamų
adventinių giesmių pynė

VILKYŠKIAI. Miestelio gyventojai buvo pakviesti palydėti iškeliaujančius Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metus bei sutikti palaimingą Advento laikotarpį dalyvaujant popietėje ,,Gerumo šiluma žemės dosnume...“. Pagrindinis Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo ir Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorės Pagėgių savivaldybėje organizuoto renginio akordas – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmų įkūrimo 90-mečio bei atkūrimo 25-mečio jubiliejų minėjimas.

Bibliotekininkės Laimos Norbutienės uždegta žvakė, iš rankų į rankas ėjusi su linkėjimais iš širdies į širdį, aplankiusi visus susirinkusius, buvo įkomponuota į kalėdinį vainiką. Šventėje dalyvavo daug garbingų svečių: Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys, Administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Uselis, Vilkyškių seniūnas Darius Jurkšaitis, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių Šv. Onos parapijos klebonas kun. Kęstutis Pajaujis bei Tauragės Martyno Mažvydo evangelikų liuteronų parapijos klebonas kun. Mindaugas Dikšaitis. Šviesią ir pakilią popietės nuotaiką kūrė Tauragės choro „Gloria“ (vadovė – Rasa Levickaitė-Šerpytienė) atliekamos adventinės giesmės.

Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Pagėgių savivaldybėje Gitana Šimkienė supažindino su Žemės ūkio rūmų istorija, o veikla atskleista demonstruotame trumpametražiniame filme ,,Kartos keičiasi – vertybės išlieka“ (autorė – Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Kėdainių rajone Jūratė Jodeikienė).

G. Šimkienė Žemės ūkio rūmų vardu dėkojo visiems renginio geradariams, įteikė padėkos dovanas Pagėgių savivaldybės vadovams, Žemės ūkio skyriaus darbuotojams, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus nariams, Vilkyškių seniūnijos kolektyvui, Vilkyškių miestelio bendruomenės nariams, AB ,,Vilkyškių pieninė“ administracijos darbuotojams, Vilkyškių filialo bibliotekininkei, krašto ūkininkams: Kęstučiui Komskiui, Evelinai ir Virginijui Stoniams, Gintai ir Rimantui Galbuogiams, Dalei ir Dariui Kliunkams, Romualdui Stankui, Ambrozų ir Dargelių šeimoms.

Renginio kulminacija tapo jubiliejinio torto, kurį pjaustyti paprašyta Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojo S. Stonio, ir dar vasara kvepiančios arbatos skanavimo valandėlė, dalijantis popietės metu patirtomis akimirkomis.

Laima Norbutienė,
Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo bibliotekininkė

Astos Andrulienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija