2016 m. gruodžio 23 d.    
Nr. 48
(2216)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Pakruojo dekanate

Tėviškės bažnyčioje pristatė savo knygą

Kun. Anicetas Tamošaitis SJ

ROZALIMAS. Gruodžio 3 dieną, šeštadienį, Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje kun. Anicetas Tamošaitis SJ pristatė savo knygas. Rozalimo bažnyčiose lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigas jėzuitas A. Tamošaitis, Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, humanitarinių mokslų daktarė literatūrologė Dalia Jakaitė, Šiaulių valstybinio dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Maloniai tėveliu vadinamas kun. A. Tamošaitis SJ grįžo į savo gimtosios parapijos – Rozalimo – bažnyčią, kurioje buvo pakrikštytas, pristatyti dvi savo knygas: „Raktai mūsų rankose“ ir „Svečias Kristus“. Abi šias knygas redagavo Šiaulių universiteto docentė dr. D. Jakaitė. Knygą išleido S. Tumėno leidykla „Šiaurės Lietuva“. Rozalimiečiai galėjo įsigyti ir Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuotraukų kalendorių „Išganytojo relikvijos“.

Pagal siauliuvyskupija.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija