2017 m. spalio 27 d.
Nr. 41 (2258)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Tautinės mažumos neįteisintos, jų departamentas be veiklos objekto

Algimantas ZOLUBAS

Tautinių mažumų (TM) įstatymą 1989 metais priėmė sovietinė Lietuvos Aukščiausioji Taryba (pasirašė V. Astrauskas ir L. Sabutis). Tai – aktas, akivaizdžiai kurptas pagal nuostatą išeinant pasilikti arba kaulo numetimas, kad vietos lenkiškos kilmės lietuviai ir Lenkija prie jo kivirčytųsi su Lietuva. Iš jo neva radosi reikalas kurpti TM departamentą. Toks departamentas radosi 2015 metais. Vyriausybės nutarimą pasirašė premjeras A. Butkevičius ir Kultūros ministras Š. Birutis.

Lietuvos Respublikos Konstitucija teisingai mini ne tautines mažumas Lietuvoje, bet tautines bendrijas (TB). Labai gaila, kad šių sąvokų bei skirtingų jų sampratų neskiria mūsų politikai ir žiniasklaida klaidingai teigdami, jog Lietuvoje gyvena „tautinės mažumos“, kurioms neva nėra užtikrinamos tam tikros, „pasauliniu mastu pripažintos“ teisės. Jie akivaizdžiai klysta, klaidina ir ignoruoja Konstituciją! Todėl vietoj TM įstatymo galėtų būti kuriamas nebent TB įstatymas, nes veikia TB jungianti bei jas kuruojanti Tautinių bendrijų namų taryba.


Astravo atominė elektrinė – pavojus Lietuvai

Stasys Bartulis

Pavojus Lietuvai dėl Astravo atominės elektrinės yra akivaizdus: nereikia būti mokslininku – užtenka turėti gyvenimo patirtį ir sugebėti logiškai mąstyti.

Suprantama, reikia turėti šiek tiek fizikos žinių apie atominę medžiagų struktūrą, nes nuo to priklauso jų savybės. Atominėse elektrinėse kaip kuras naudojamas uranas, kadangi jo atomas yra lengviausiai išskaidomas.

Buvusioje Tarybų Sąjungoje buvo 13 atominių elektrinių, iš kurių dabar beliko 11 – jos visos buvo pastatytos prie didelių vandens telkinių, o dabar netoli Vilniaus statoma Astravo AE yra toli nuo vandens...

Pro Astravą teka upelė Aluošia, įtekanti į Ašmenėlę į rytus nuo Astravo, o ši įteka į Nerį ties aukštupiu, bet tai – tik vandens nutekėjimas, o ne telkinys, kuris galėtų duoti natūralias ir pastovias aušinimo sąlygas. Vandenį Astravo elektrinės aušinimui reikės atvesti iš Neries aukštupyje esančios vandens užtvankos didelio skersmens vamzdžiais, nes reaktoriaus aušinimui reikalingas labai didelis jo kiekis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija