„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (311)

2018 m. birželio 22 d.


PRIEDAI

žvilgsniai

pro vita

Horizontai

Sidabrinė gija

Kristus ir pasaulis

Atodangos

Abipus NemunoARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Balsavimas dėl licencijos žudyti

Mindaugas Buika

Airijos primas, Armago
arkivyskupas Eimonas Martinas
su jaunaisiais katalikais
aptaria popiežiaus Pranciškaus
laiškų ir atsakymų vaikams knygą

Airijos ir Lietuvos demografija

Po to, kai Airijos Respublikoje buvo balsuota už „licenciją žudyti“ (taip šios šalies gyvybės gynėjai įvertino surengtą referendumą dėl konstitucinės nuostatos, užtikrinusios negimusio kūdikio teisę gyventi, atšaukimo), matyt, toje valstybėje bus nutraukta ir demografinės gerovės epocha. Jeigu dabar beveik visoje Europoje dėl spartaus gimstamumo mažėjimo, besaikio feminizmo šėlsmo ir po motinų širdimis bręstančių kūdikių žudymo atliekant abortus legalumo vyksta nuolatinis gyventojų skaičiaus mažėjimas, tai katalikiškoje Airijoje ginant gyvybę ir šeimą jų nuolat gausėjo. Štai 1991 metais Airijos Respublikoje (skirti nuo Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos) buvo 3,5 milijono gyventojų, o dabar, 2018-ųjų pradžioje, jų yra beveik 4,8 milijono. 2017 metais Airijoje gimė 62 tūkstančiai kūdikių, o mirė 30 tūkstančių žmonių, taigi dvigubai mažiau nei gimusiųjų, ir buvo stebimas akivaizdus natūralus gyventojų skaičiaus prieaugis.


Kanados arkivyskupas: neįmanoma būti kataliku ir abortų šalininku

Kanados ministras pirmininkas
Džastinas Triudo pareiškė
esą abortai yra suderinami
su katalikų tikėjimu
Nuotrauka iš Imdb.com

Otavos arkivyskupas Terensas Prendegastas (Terrence Prendergast) laikraštyje „Ottawa Sun“ paskelbtame straipsnyje priminė Kanados ministrui pirmininkui Džastinui Triudo (Justin Trudeau), kad „logiškai neįmanoma būti ir abortų šalininku, ir kataliku“. Tai jis pareiškė, reaguodamas į radikalų Kanados premjero sprendimą stipendijas vasaros darbams išduoti tik darbdaviams, pasirašiusiems įsipareigojimą pritarti abortams ir genderizmui, bei Dž. Triudo pareiškimą, esą abortai yra suderinami su katalikų tikėjimu. Arkivyskupas atmetė ministro pirmininko Dž. Triudo manipuliacijas, esą Kanados teisių ir laisvių chartija numato teisę į abortą, o bandymus sutaikyti abortus su katalikybe pavadino „pasimetusiais asmeniniais komentarais“.

„Chartijoje nėra jokių reprodukcinių teisių ar laisvių, nepaisant premjero teiginių. Kiekvienas kanadietis gali tuo lengvai įsitikinti perskaitydamas Chartiją internete. Tačiau Kanados Įdarbinimo ir plėtros agentūra gali atimti iš organizacijų galimybę priimti jaunimą vasaros darbams, jei šios organizacijos nepritaria neegzistuojančioms teisėms. Toks reikalavimas pašalina bet kokią katalikišką parapijinę ar labdaros organizaciją iš pretendentų į valstybinį finansavimą“, – rašė Otavos arkivyskupas.


Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Lietuvos Vyskupų Konferencijos kreipimasis dėl Stambulo konvencijos

Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama. Stambulo konvencija iš esmės tik atkartoja Lietuvos Respublikos teisėje jau įtvirtintas nuostatas, tad šios konvencijos ratifikavimas nepadėtų sumažinti smurto apraiškų skaičiaus, bet sukurtų kitų rimtų problemų. Palaikome ne problemišką Stambulo konvenciją, bet visas priemones, leisiančias realiai įgyvendinti jau egzistuojančias Lietuvos teisės normas, numatančias smurto prieš moteris prevenciją ir užkardymą.

Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Nors jų lytys skirtingos, vyro ir moters lygybė įrašyta pačioje prigimtyje: žmogus yra asmuo, ir tai lygiai galioja vyrui ir moteriai: abu yra sukurti pagal asmeniško Dievo paveikslą ir panašumą. Jie lygūs bendrakeleiviai, dalinasi vienoda atsakomybe, kiekvienas, naudodamasis savitomis dovanomis ir gabumais, kuria pasaulį, visuomenę bei jų ateitį.


Vaikas be išlygų

Ekumeninė savaitė už gyvybę Vokietijoje

Balandžio 21 dieną Vokietijoje baigėsi 24-ąjį kartą minėta Savaitė už gyvybę. Jos tema – „Kūdikio troškimas. Trokštamas vaikas. Mūsų vaikas“. Ją surengė Katalikų Bažnyčia ir Evangelikų Liuteronų Bažnyčia. Ši ekumeninė idėja gimė 1991 metais Vokietijos vyskupų konferencijos ir katalikų centrinio komiteto iniciatyva siekiant atsiliepti į tuo metu abortų įstatymo keliamus iššūkius. Vėliau temos keitėsi, jų spektras buvo labai įvairus – laikraštis „L’Osservatore Romano“ cituoja renginio pranešimą spaudai – nuo senatvės problemų iki negalios, bioetikos, šeimos klausimų. Šie metai – antrieji iš trejus metus truksiančio ciklo, skirto kūdikio laukimui. 2017 metais kalbėta apie mediciną ir reprodukcines technikas, šiemet – nėštumo diagnostiką. Taip siekiama padrąsinti tėvus priimti savo vaiką be išlygų. Savaitė buvo pilna iniciatyvų ir renginių – maldų susitikimų, pamaldų, apskrito stalo diskusijų. Visus renginius siejo bendra tema.

 
 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija