Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Lietuvos kardinolas Airijoje

Spalio 20 dieną Airijoje, Korko mieste, vietos Dievo gailestingumo apaštalavimo grupė surengė Dievo gailestingumo iškilmę. Organizatoriai į ją pakvietė Vilniaus arkivyskupą kardinolą Audrį Juozą Bačkį ir Gailestingojo Jėzaus seserų bei brolių ir Nukryžiuotojo Kristaus bendruomenes. Šventė vyko miesto stadione, kur susirinko per 2000 tikinčiųjų. Pasveikinimo žodį tarė vietos vyskupas John Buckley.

Su dideliu susidomėjimu buvo išklausyta kardinolo A.J.Bačkio konferencija. Ją iliustravo dideliame ekrane rodomos nuotraukos, pasakojančios apie Dievo gailestingumo palytėtas Lietuvos vietas, įvykius, asmenis. Kardinolas kalbėjo, kad Vilnius yra Dievo gailestingumo ypatingai paliestas miestas, iš kurio ši stulbinanti žinia paplito po visą pasaulį. Jis ragino žmones atverti širdį gailestingajai Dievo meilei ir ja gyventi.

Vienuoliai ir vienuolės iš Lietuvos kvietė žmones drąsiau pasitikėti Jėzumi ir patikėti Jam savo gyvenimą, liudijo savąjį pašaukimo kelią, giedojo senąsias lietuviškas kantičkines giesmes.

Šv. Mišių metu kardinolas A.J.Bačkis kvietė žmones priimti Dievo gailestingumą kaip paskutinę užkardą prieš pasaulį užvaldžiusį blogį, tapti Dievo gailestingumo apaštalais ir padėti kitiems jį atrasti savo gyvenime.

Šventė tęsėsi 10 valandų. Konferencijos, maldos, šv. Mišios, Susitaikinimo sakramentas didelį būrį žmonių sutelkė į vieningą šeimą, kurią vienijo gailestingoji Dievo meilė. Visą šį laiką stadione buvo ir gretimos vyskupijos vyskupas John Magee, kuris ilgus metus drauge su kardinolu A.J.Bačkiu darbavosi Vatikane. Jis pakvietė kardinolą ir vienuolius pietų.

Baigdamas viešnagę Airijoje, spalio 27 dieną kardinolas A.J.Bačkis Dublino Šv. Andriejaus bažnyčioje aukojo šv. Mišias vietos lietuviams. Gausus emigrantų būrys susirinko drauge su savo ganytoju ir Airijoje tarnaujančiu kapelionu kun. Egidijumi Arnašiumi bei vietos kunigais švęsti Eucharistiją. Jaunimas pamaldų metu gražiai pagiedojo. Po šv. Mišių visi susitiko prie puodelio arbatos. Žmonės dalijosi savo gyvenimo istorijomis: toli nuo namų, sunkus darbas, vieni prastai temoka anglų kalbą, o kitų vaikai jau ima užmiršti lietuviškai. Lietuvių bendruomenė stengiasi burti vaikus į šeštadieninę mokyklą, tačiau jie išsibarstę po visą Airiją, todėl ne visi gali pasinaudoti bendruomenės pagalba.

Pagal katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija