Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Ganytojas ragino kilti aukščiau kasdienybės...

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis teikia Sutvirtinimo sakramentą

Baisogala. Spalio 20-ąją, šeštadienį, čia lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis atvyko parapijos jaunimui suteikti Sutvirtinimo sakramentą.

Prie bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją pasitiko parapijos klebonas kun. Aldas Vinclovas, parapijiečiai. Laimindamas susirinkusiuosius, vyskupas žengė altoriaus link. Bažnyčios choras giedojo Šventosios Dvasios himną „Dvasia Viešpatie, atleisk“.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Bažnyčios sukaktis ir kraštiečių pagerbimas

VIŠAKIO RŪDA. Spalio 14 dieną, sekmadienį, Šv. vysk. Stanislovo bažnyčioje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, atlaidai ir paminėtos pirmosios šioje vietoje bažnyčios pastatymo 190-metis bei dabartinės bažnyčios konsekravimo 120-osios metinės. Tą sekmadienio rytą į Kazlų Rūdą išlydėta visą savaitę čia buvusi Šiluvos Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Rožinis su ganytoju

Nemakščiai. Spalio 25 dieną, ketvirtadienį, į miestelį atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta. Į ganytojo aukojamas šv. Mišias susirinko apie 90 tikinčiųjų, tarp jų nemažas būrelis vaikų ir jaunimo. Nors vyskupas atvažiavo netikėtai, iš anksto neperspėjęs, vis dėlto buvo spėta pasirengti iškilmingesniam vyskupo sutikimui. Bažnyčios pastoracinės tarybos vicepirmininkas Vladislovas Šimaitis suorganizavo dūdų orkestrą, kuris skambiai garbino Viešpatį šv. Mišių metu.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija