Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Trys pabaigos: dievų, pasaulio ir žmogaus

Margarita Ševeliova

Dievai

Senųjų tautų tikėjimuose „dievais” buvo vadinamos būtybės, kurias jos tapatino su gamtos reiškiniais ar stichijomis. Mokslas ir menai tokį paprotinį vertinimą paliko pasakoms, legendoms bei mitams.

Nuo XVIII amžiaus kultūriškai išsivysčiusiose šalyse atsirado „dievų sutemų” terminas. Mano pamąstymuose nesvarbu, ką turėjo galvoje žmonės, vartojantys tą sąvoką – sakė tai su sarkazmu ar ironija, dėl mados ar rimtai filosofuodami. Šiuo momentu man svarbus ne platusis kontekstas, bet tiksli sąvokos reikšmė, kuri galėtų būti tokia.


Mūsų Vėlinės

Albina RAŠKEVIČIŪTĖ

Nieks neverkė jų, neraudojo,

Nelydėjo jų nieks į kapus.

Varnai jiems akis iškapojo –

Motule, tai tavo sūnus...

Nelinksmas posmelis – mažytė nuotrupa ano skausmų kalno. Mums, likusiems gyviems tų dienų liudininkams, Vėlinės prasidėjo 1944 metais. Mes negalime to užmiršti ir negedėti negalime – mūsų karta sunaikinta.

Žmonės plūsta į kapines pagerbti savo mirusių artimųjų, o kas atneša gėlių tiems nežinia kur palaidotiems jaunuoliams? Net fariziejai, nužudę Jėzų Kristų, atidavė jo kūną Motinai Marijai. Paveiksluose Ji vaizduojama laikanti ant kelių savo Vienatinį Sūnų.


Malda už išėjusius

Džiuljeta Kulvietienė

Lapkričio 1-osios išvakarėse Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) Šv. Luko koplyčioje jungtines šv. Mišias už universiteto ir jo klinikų bendruomenės į amžinybę išėjusius narius aukojo Kauno medicinos universiteto (KMU) kapelionas kun. Ričardas Banys ir KMUK kapelionas kun. Mindaugas Pukštys. Giesmėmis maldai gilumo ir didybės teikė klinikų moterų vokalinis ansamblis „Kolegės“ (vadovas Antanas Kelmelis) bei ateitininkų korporacijos „Gaja“ nariai – KMU studentai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija