Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Dievo ir artimo meilės šventė

Laima STANKEVIČIŪTĖ

Alytaus valstybinių vaikų
globos namų ir Valkininkų
vaikų globos namų ,,Spengla“
ugdytiniai kartu su mokytojais
aplankė Seirijų Švč. M. Marijos
Škaplierinės šventovę

Spalio 18 dieną, ketvirtadienį, dvi dešimtys Alytaus valstybinių vaikų globos namų ugdytinių kartu su direktoriaus pavaduotoja Jūrate Žvaliauskiene bei VšĮ „Dienos namų” direktore Kristina Bondareva viešėjo Seirijuose, Lazdijų rajone. Antano Žmuidzinavičiaus vidurinėje mokykloje jie susitiko su bendraamžiais seirijiškiais bei iš Varėnos r. Valkininkų globos namų ,,Spengla” atvykusiais vaikais, aplankė Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią. Projekto renginys vadinosi ,,Pažinkime Alytaus apskritį ir jos kraštų tradicijas”.

Šventę pradėjo Seirijų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Ilma Baranauskaitė, kuri sakė, kad šis mėnuo jų mokykloje – gerumo ir draugystės, todėl palinkėjo kiekvienam susirasti nors po vieną naują draugą.

Alytaus dekanas ir Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės klebonas kun. Vytautas Juozas Insoda, Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja Ona Balevičiūtė, viešosios įstaigos ,,Dienos namai” direktorė K.Bondareva ir Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinės mokyklos direktorė Zita Ščerbetkienė popietės dalyviams linkėjo susipažinti, susidraugauti, vieni kitiems papasakoti apie vietoves, kuriose gyvena, kalbėjo apie gerumą, supratimą, artimo ir Dievo meilę.

Seirijiškiai, padedami mokytojos Laimos Bielevičienės, savo krašto istoriją pasakojo, ekrane rodydami spalvotas piliakalnių, bažnyčių, miestelių nuotraukas. Jie nuoširdžiai kvietė visus pakeliauti po Lazdijų apylinkes, aplankyti vaizdingas vietoves, apžiūrėti kultūros paminklus.

Valkininkiečiai kartu su socialine pedagoge Maja Kurtinaitiene supažindino renginio dalyvius su Varėnos, Senosios Varėnos ir Valkininkų istorija, Marcinkonimis, Zervynomis, Žiūrais ir kitais etnografiniais kaimais.

Alytiškiai, pristatydami savo krašto įžymybes, parodė vaidinimą apie kunigaikštį Alytėlį ir Mirgrausėlę, visus pakviesdami į praeitį, į Alytaus miesto kūrimosi ištakas. Taip pat jie papasakojo apie Daugus, Simną, kitas įžymias bei gražias Alytaus rajono vietoves, padainavo ir pašoko. Ugdytiniams programą padėjo paruošti juos atlydėjusios muzikos mokytoja Irina Levendauskienė, bibliotekos vedėja Lina Klebauskienė bei auklėtoja Onutė Peleckienė.

Užkandę išradingai mokytojos Žanetos Krivonienės pateiktų skanėstų, susitikimo dalyviai buvo pakviesti aplankyti Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią. Klebonas kun. V.J.Insoda kartu su vaikais pasimeldė, papasakojo Seirijų parapijos istoriją, kuri skaičiuoja jau 470 metų, aptarė Švč. Mergelės Marijos, Šv. Antano ir Šv. Jurgio altorių puošybą bei šventuosius paveikslus. Klebonas taip pat kalbėjo apie Krikšto sakramentą, aiškino, kaip Dievas saugo ir globoja tuos, kurie juo pasitiki.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija