Atnaujintas 2008 m. gruodžio 24 d.
Nr. 97
(1690)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Šv. Kalėdų ilgesys

Besibaigiančių
metų ženklai

Krizė Graikijoje

Emigracijos
antplūdžio pavojai

Rorate caeli –
Rasokite dangūs

Lietuvos bažnyčiose
bus giedamas
grigalinis choralas

Naktis – kaip
saliuto žybsnis

Šventinio Betliejaus džiaugsmai ir rūpesčiai

Mindaugas BUIKA

Palestiniečių krikščionių
Emilio ir Nadios Banurų šeima,
gyvenanti netoli Betliejaus,
ruošiasi šv. Kalėdoms

Pranciškonų kustodo kalėdinės įžvalgos

Šventųjų Kalėdų išvakarėse mūsų akys vėl krypsta į Šventąją Žemę, į Jėzaus Kristaus gimtąjį Betliejų. Didžiojo Gimimo proga Palestinos šventųjų vietų globėjos Pranciškonų kustodijos vadovas kunigas Pierbatista Picabala, OFM, primena paraginimą iš šv. Luko evangelijos: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“ (Lk 2, 15). Taip prieš du tūkstančius metų vietiniai piemenys atsiliepė į angelų jiems perduotą žinią, kad Kūdikio Jėzaus gimimas – tai Dievo garbės danguje išraiška, nešanti ramybę žemės žmonėms, kurie tiki Jo meile.


Filmas apie popiežių Joną Paulių II

Kardinolas Stanislavas Dzivišas
ir popiežius Jonas Paulius II

Lietuvos televizijos žiūrovai pirmieji pasaulyje pamatys lenkų režisieriaus Pavelo Piteros dokumentinį filmą „Liudijimas“ („Świadectwo“) apie popiežių Joną Paulių II. Filmo premjera įvyko lapkričio mėnesį Vatikane.

Filmas sukurtas remiantis velionio popiežiaus Jono Pauliaus II asmeninio padėjėjo kardinolo Stanislavo Dzivišo memuarais. Dabartinis Krokuvos kardinolas S. Dzivišas beveik keturis dešimtmečius, įskaitant ir 27-erius  Jono Pauliaus II pontifikato metus, buvo asmeninis Popiežiaus sekretorius ir artimiausias patarėjas. Dokumentinėje juostoje atskleidžiama daug nežinomų Popiežiaus gyvenimo akimirkų, parodomas jo ryžtas vykdyti savo pareigas net ir po kelių pasikėsinimų į jo gyvybę, jo dėkingumas Dievui už išsaugotą gyvybę. Filme pateikiami interviu su kardinolu  S. Dzivišu, istoriniai kadrai ir aktorių atkurti vaizdai iš Popiežiaus gyvenimo ir paskutinysis Popiežiaus pasirodymas į Šv. Petro aikštę atsiveriančiame lange.


Baltarusijos prezidentas interviu greičiausiai nebeduos

Gintaras VISOCKAS

Gruzijos ambasadorius su Gruzijos
prezidentu Michailu Saakašviliu

Per pastarąjį pusmetį turėjau du įsimintinus susitikimus su Lietuvoje reziduojančiais užsienio šalių ambasadoriais. Omenyje turiu nepaprastuosius ir įgaliotuosius Turkijos bei Gruzijos ambasadorius Oguz Ozge ir George Kerdikošvili (interviu su šiais diplomatais buvo skelbti XXI amžiuje“ ir interneto portale www.slaptai.lt). Šiame straipsnyje skaitytojams noriu papasakoti, ar buvo sunku pakliūti pas Turkijos ir Gruzijos ambasadorius. Iš karto galiu pasakyti, kad jokių  trukdžių ar nesusipratimų nebuvo.


Lietuviai iš Maklakovo

Mečislovas LIUTVINAS

1948 metų Sibiro tremtiniai
maklakoviečiai po 60-mečio minėjimo

Šiemet sukako 60 metų nuo Lietuvos ūkininkų ir jų šeimų trėmimo ir vienkiemių naikinimo pradžios. Mename, kaip Suvalkijos ūkininkai, inteligentija su šeimomis – tėvais, vaikais, seneliais – buvo stribų, vietinių komjaunuolių, išdavikų, rusų kareivių su šautuvais vežami į Marijampolės geležinkelio stotį, varomi į vagonus grotuotais langais. Toks likimas buvo skirtas šeimoms iš gretimų Vilkaviškio, Gižų, Griškabūdžio, Šunskų, Igliaukos, Kazlų Rūdos miestelių ir aplinkinių kaimų. Į tremtį iškeliavo 273 šeimos, kurias sudarė 1020 asmenų, o ešelonai riedėjo į Igarką ir kitus Sibiro rajonus.


Metų panevėžiečiai

Bronius VERTELKA

Fotografas Virginijus Benašas
tapo Metų panevėžiečiu
švietimo srityje

Metų panevėžiečiais tituluoti: verslo srityje – UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius Rimantas Liepa, kultūros ir meno – buvęs kino ir teatro aktorius bei režisierius Valdas Mykolas Jatautis, sporto – treneris Antanas Jakimavičius, švietimo – fotografas Virginijus Benašas, teisėsaugos ir policijos – Erlandas Rėgalas, sveikatos,  socialinės apsaugos – klubo „Dviračiai“ pirmininkas Alfonsas Barauskas. Gruodžio 19-ąją Dailės galerijoje  miesto meras Povilas Vadopolas ir vicemerė Zita Kukuraitienė jiems įteikė regalijas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija