2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Pašventinta bažnyčia

Labanoro klebonas kun. Jurgis
Kazlauskas dėkoja seniūnui
Vincui Jusiui (kairėje)

LABANORAS. Iš pelenų pakilo ir naujam gyvenimui atgimė Labanoro Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos bažnyčia. Nepraėjo nė dveji metai, kai speiguotą 2009 metų gruodžio 21-osios naktį ugnis pasiglemžė du šimtmečius išstovėjusią, ką tik restauruotą antrąją Labanoro bažnyčią. Gaisro priežastis nenustatyta iki šiol. Ugniagesiai tąkart išgelbėjo tik varpinę. Žiūrėdami į degančią šventovę, žmonės nesitikėjo, kad per mažiau nei dvejus metus bus pastatyta nauja – trečioji – Labanoro bažnyčia.


Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Tituliniuose atlaiduose – maldos, susikaupimas ir kapinių kryžiaus pašventinimas

Naujose kapinėse kryžių šventina
Zarasų klebonas ir dekanas
kun. Remigijus Kavaliauskas

AVILIAI. Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia rugsėjo11-ąją, sekmadienį, pakvietė į titulinius atlaidus. Į išpuoštą Avilių bažnyčią suplaukė gausus būrys tikinčiųjų iš šios ir atokiausių aplinkinių parapijų. Buvo daug jaunimo ir vaikų. Klebonas kun. Stasys Tamulionis su savo pagalbininkais pasirūpino, kad Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai vyktų nuoširdžiai meldžiantis, tikintieji būtų susikaupę, dvasingi. Šv. Mišias aukojo Zarasų klebonas ir dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas. Jis kalbėjo apie šv. Kryžių, jo prasmę tikinčiojo gyvenime.


Vilkaviškio vyskupijoje

Vilkaviškio dekanate

Tituliniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai

KETURVALAKIAI. Rugsėjo 10–11 dienomis parapijoje buvo švenčiami tituliniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai.

Rugsėjo 10 dieną popiet klebonijoje rinkosi parapijai priklausančių bendruomenių pirmininkai ir seniūnaičiai, kurie drauge su Keturvalakių seniūnu ir parapijos klebonu kun. Ryčiu Baltrušaičiu dalyvavo pokalbyje „Kas yra parapija?“. Susirinkusieji dalinosi savo mintimis bei supratimu, taip padėdami suvokti, kaip jie įsivaizduoja parapiją, kokią vieta religinė bendruomenė užima tos konkrečios teritorijos žmonių visuomenėje. Parapijos klebonas apibendrindamas pokalbį susirinkusiems pristatė keletą minčių apie parapiją, trumpai apžvelgdamas parapijų modelius, struktūrų kūrimo reikalingumą bei parapijos atsinaujinimo kelią, kurį aptardamas pasiūlė keletą idėjų, galinčių išjudinti parapijos ir bendruomenių bendradarbiavimą ir ten gyvenančių žmonių gyvenimą papildytų prasmingais dalykais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija