Atnaujintas 2008 birželio 4 d.
Nr. 42
(1635)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Žaisti jausmais
ar valstybės
reikalus tvarkyti?

Ne skaldyti,
bet vienyti

Posovietinės
teisėtvarkos
specbaras

Dora ir Lietuvos
ateitis

1863 metų sukilimas
ir dvasininkija

Šviesuoliai

Apie tauriuosius
sakalus

„Aukuras“ - leidinys
politiniams kaliniams

Šėtoniška kelionė!

Maisto krizė - Bažnyčios rūpestis

Mindaugas BUIKA

Globalinio bado aukomis
pirmiausia tampa vaikai

Svarbūs Vatikano atstovų pastebėjimai

Popiežiaus Benedikto XVI per Devintinių iškilmes išsakytas palinkėjimas, kad „tie, kurie valgo Kristaus Duoną, neliktų abejingais tiems, kurie net mūsų dienomis stokoja kasdieninės duonos, paskatino sutelkti dėmesį į aprūpinimo maistu krizę pasaulyje. Kova su badu, palietusi beveik milijardą pasaulio gyventojų, tampa dar sunkesnė dėl maisto produktų kainų augimo. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, per praėjusius devynis mėnesius maisto produktų kainos išaugo 45 proc., o ryžių, kurie yra pagrindinis maisto produktas pusei planetos gyventojų, kaina nuo gruodžio mėnesio padidėjo net 83 proc. Ekspertai nustatė, kad šį augimą daugiausiai paskatino spartus energijos išteklių brangimas.


Lietuvos Sąjūdis: jubiliejus ir sunkumai

Gintaro VISOCKO nuotrauka

Šią savaitę Lietuva gali didžiuotis svarbia naujosios istorijos data - birželio 3-ąją sukako 20 metų, kai buvo įkurtas Lietuvos Sąjūdis, atvedęs Lietuvą j nepriklausomybę, jkurtas pagal tuometinę Soviety Sąjungos vadinamosios persitvarkymo (perestoikos) politiką ir pavadintas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiu (LPS), netrukus jis peraugo j sąjūdį už nepriklausomybės atkūrimą ir tai buvo svarbiausias jo siekis iki pat jo įgyvendinimo. Tai nebuvo lengvas kelias, nepaisant to, kad tuometinėje sovietinėje imperijoje, pajungusioje daugelį tautų j savo totalitarinį režimą, demokratijos tendencijos jau buvo gana stiprios. Perestroikos politika, kuri siekė išspręsti susikaupusias totalitarinio režimo ekonomines problemas, buvo priversta siaurinti komunistinio režimo sukurtas represines struktūras ir leisti kai kurias demokratines visuomenės valdymo formas. Lietuvos Sąjūdis, vadovaujamas Vytauto Landsbergio, ypač tada, kai į jį įsitraukė jau anksčiau veikusios arba naujai susikūrusios politinės jėgos (Lietuvos laisvės lyga, judėjimas už politinių kaliniy išleidimą, buvusių politinių kalinių susivienijimai, Blaivybės sąjūdis, Demokratų partija, jaunalietuviai, kiti politiniai susivienijimai), be moralinių bei dvasinių Atgimimo siekių, pradėjo kelti politinius reikalavimus ir darėsi vis radikalesnis, o jo reikalavimai pradėjo aiškiai peržengti perestoikos apibrėžtus rėmus.


Jei valdžia nesilaiko duoto žodžio

Gintaras VISOCKAS

Aukštųjų mokyklų studentai (iš kairės):
Stanislovas Tomas, Leonidas Lipajevas
ir Richardas Dilius birželio 5 dieną
prie Seimo žada surengti protesto
mitingą dėl aukštojo mokslo reformų

Rytoj, birželio 5-ąją, prie Seimo į triukšmingą protesto akciją turėtų rinktis studentai, nepatenkinti būsimomis aukštojo mokslo reformomis. Universitetų, aukštųjų mokyklų auklėtiniai pasipiktino politikų planais apmokestinti net gerai ir labai gerai besimokančius studentus. Pasak studentų, iš būsimosios reformos nieko doro neišeis, kadangi visų pirma ji gina ne aukštojo mokslo siekiančių vaikinų bei merginų, o bankų, pasiruošusių duoti ilgalaikes paskolas studentams, interesus. Šių eilučių autoriui birželio 5-osios išvakarėse teko diskutuoti su trimis į protesto mitingą būtinai ateisiančiais studentais. Tai Stanislovas Tomas, studijuojantis Paryžiaus Sorbonos universitete teisę, Leonidas Lipajevas, besimokantis Vilniaus statybos ir dizaino kolegijoje (antrakursis, studijuoja fotografijos technologiją) bei Richardas Dilius iš Vilniaus universiteto (trečiakursis, studijuoje sociologija). „XXI amžiui" šie studentai išdėstė savąjį požiūrį, kodėl jie kategoriškai nesutinka su būsimomis aukštojo mokslo reformomis.


Ieško, nerimsta, atranda

Petras IVANOVAS

Zarasų rajono Salako miestelio gyventoja
Vilija Visockienė - mažakalbė, tyli,
tačiau jos sieloje dažnai siaučia tikros
kūrybinio polėkio audros

Zarasų rajono Salako miestelio gyventoja Vilija Visockienė mažakalbė, tyli, tačiau jos sieloje dažnai siaučia tikros kūrybinio polėkio audros. Jauna moteris kilusi iš Šakių. Po mokslų vidurinėje įgijo kino mechanikės specialybę, nes labai norėjo būti arčiau kino meno. Kino mechanikės darbas patiko, bet subankrutavo kino teatrai. Turėjo ir kitą aistrą - gyvūnus. Pasirinko darbą privačiame zoologijos sode, bet ir tas subankrutavo.


Kauniečių sėkmė Slovakijoje

Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios
kamerinis choras „Cantate Domino"
meno vadovas Rolandas Daugėla)
džiaugiasi apdovanojimu Namestove
(Slovakija)

Gegužės 16-18 dienomis Kauno Svč. Mergelės Marijos Ėmimo į dngų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios kamerinis choras „Can-tate Domino", vadovaujamas Rolando Daugėlos, dalyvavo XVIII Tarptautiniame sakralinės muzikos chorų konkurse Namestovo mieste (Slovakija). Aštuoni chorai iš septynių Europos šalių - Čekijos, Lietuvos, Ukrainos, Slovėnijos, Švedijos, Vengrijos ir du chorai iš Lenkijos -varžėsi dėl geriausio festivalio choro vardo.


„Prisikėlęs“ sulaukė dėmesio

Scena iš roko operos „Prisikėlęs"
Kauno Paminklinėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje
Erlendo BARTULIO nuotrauka

Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje gegužės 24-ąją, šeštadienį, įvyko italų kompozitoriaus Daniele Ricci roko operos „Prisikėlęs" koncertinės versijos premjera. Pirmą kartą Lietuvoje į vieną gretą su populiariosios ir klasikinės muzikos atlikėjais -Ovidijumi Vyšniausku, Vilija Matačiūnaite, Rita Preikšaite, Vaidu Vyšniausku, Ramūnu Urbiečiu ir Rūta Zaikauskaite - stojo profesionalūs chorai. Atlikėjams pritarė Rolando Daugėlos vadovaujamas Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinis choras „Can-tate Domino" bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakulteto mišrusis choras. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje skambėjusios roko operos atėjo pasiklausyti daugiau kaip 6000 žmonių. Bažnyčios klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pripažino, jog tiek žmonių bažnyčioje jis dar nebuvo matęs.


„Rateliniui“ - 20 metų

Kazimieras DOBKEVIČIUS

„Ratelinio" vokalo grupės dainininkės,
dešinėje - Aleksoto seniūnė Lukrecija
Navickienė
Autoriaus nuotraukos

Ansamblis buvo įkurtas 1988 metais Kauno „Šilko" akcinėje bendrovėje. Nuo 2006 metų jis vadinasi „Rateliniu". Ansamblyje susibūrę įvairių profesijų ir amžiaus žmonės šoka, dainuoja ir muzikuoja. Šiuo metu „Ratelinyje" yra apie 40 vidutinio amžiaus dalyvių.

Per 20 kūrybinės veiklos metų kolektyvui vadovavo Gražina Kepežinskienė, Margarita Tomkevičiūtė, Romualdas Sadzevi-čius, Aurelija Spečiūnienė-Bareišienė, Algimantas Žukas.


Pilietinio sąjūdžio pragiedruliai nomenklatūros klestėjimo fone

Giedrius GRABAUSKAS-KAROBLIS

Pavasario pabaigą vainikavo STT veiksmai prieš korumpuotus valstybės pareigūnus. STT agentai gegužės 29-30 dienomis vykdė kratas Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje ir Sveikatos apsaugos ministerijoje. Kratos buvo atliekamos ir keliose farmacijos bendrovėse. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, jtarimai piktnaudžiavus tarnyba pareikšti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktorei Aurelijai Kulčic-kienei-Gutienei. Tikrinant dokumentus išaiškėjo, kad VVKT vykdytuose viešuosiuose pirkimuose buvo apmokama už darbus, kurie iš tikrųjų nebuvo atlikti. Gali būti, kad įtarimai bus pareikšti dar keliems asmenims. A. Kul-čickienė-Gutienė šios tarnybos vadove dirbo metus - nuo pereitų metų birželio pradžios. Vilniaus antrasis apylinkės teismas trims mėnesiams nušalino A. Kulčickienę-Gutienę nuo VVKT vadovės pareigų.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija