"XXI amžiaus" priedas jaunimui, 2005 m. kovo 18 d., Nr. 3 (64)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

AtodangosARCHYVAS
2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Veiklą skatinantis centras

Bronius VERTELKA

A.Lipniūno kultūros
centro darbuotoja
Elona Stasiūnaitė

Vienuolika metų veikia Panevėžio vyskupijos A. Lipniūno kultūros centras. Pernai jis šventė įkurtuves. Centras Marijonų gatvėje įgijo pakankamai geras sąlygas dirbti su miesto jaunuomene.

Elona Stasiūnaitė – centro programų ir savanorių veiklos koordinatorė. Jai patikėta ieškoti ryšių su miesto jaunimu, nors pati dar studijuoja socialinę pedagogiką Panevėžio kolegijoje. Trečiadieniais mergina veda gitaros pamokas, kurios rengiamos nemokamai. Pamokas lanko per dvi dešimtis jaunųjų panevėžiečių. Jie vieni per kitus susižinojo, jog čia įmanoma pramokti skambinti gitara. Elona prieš tai muzikos mokykloje baigė akordeono klasę, o skambinti gitara pramoko savarankiškai. Dabar pamokose, skambant gitaros garsams, Elonos mokiniai repetuoja giesmes. Savo sugebėjimus jie atskleidžia Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo koplyčioje.


Mes atvykome Jo pagarbinti...
(Mt 2,2)

Kun. Mindaugas Šlaustas
sveikina renginio dalyvius

Kovo 5 dieną Palangos Senojoje gimnazijoje vyko Palangos Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės ateitininkų kuopos suorganizuotas katalikiško jaunimo savaitgalis. Šiame visam Palangos dekanato jaunimui skirtame renginyje dalyvavo įvairaus amžiaus jaunimo grupės iš Kretingos, Darbėnų, Salantų, Lenkimų, Klaipėdos, Palangos... . Darbo grupėms vadovavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai, paskaitas įdomiomis temomis skaitė kun. Vilius Viktoravičius ir vienuolis pranciškonas brolis Gediminas, OFM.


Eucharistijos konferencija jaunimui

Kaltinėnų jaunimo centro
vadovas Giedrius Dainys
su grupe jaunųjų kaltinėniškių

Popiežius Jonas Paulius II 2005 metus visam katalikų pasauliui paskelbė Eucharistijos metais. Visus metus didžiausias dėmesys bus skiriamas Švč.Sakramento, t.y. Gyvojo Jėzaus, garbinimui. Švč.Sakramento garbinimas padės suklaidintai žmonijai, ypač jaunimui priartėti prie Dievo.


NEMARI KUNIGO SIELA

Kun. Alfonso Lipniūno gimimo 100-osioms metinėms

Bronius VERTELKA

Iš kairės: tikybos ir istorijos
mokytoja Loreta Petrauskienė,
jaunųjų lipniūniečių būrelio
vadovė istorijos mokytoja
Skaidrė Zavadskienė
ir mokyklos direktorius
Jonas Knizikevičius

Panevėžio miesto Klaipėdos mikrorajone pastatytai 16-ajai vidurinei mokyklai daugiau nei prieš dešimt metų buvo suteikta teisė vadintis kun. Alfonso Lipniūno vardu. Šiuo metu joje žinių siekia per 750 jaunųjų panevėžiečių.


Dovanos, kuriomis buvo dalytasi mokykloje

Inesė RATNIKAITĖ

Kairių mokiniai aktyviai
dalyvavo minint
valstybingumo
bei nepriklausomybės
atgavimo šventę

Valstybingumo bei nepriklausomybės atgavimas – Dievo duotos dovanos, kurias gavusieji turi nešti ir perduoti kitiems. Kaip tik tokį tikslą turėjo svečiai, vasario 23 dieną sugužėję į Šiaulių rajono Kairių pagrindinę mokyklą. Renginiu „Lietuva – Tėvynė mūsų“ mokyklos bendruomenė paminėjo dvi svarbias Lietuvai dienas: Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.


Prancūzus sužavėjo sniegas ir svetingumas

Jolita ŽURAUSKIENĖ

Prancūzai negalėjo
atsidžiaugti išvydę sniegą

Vasario 2-10 dienomis Ukmergės „Šilo“ vidurinėje mokykloje viešėjo prancūzų delegacija, atvykusi iš Tulūzos miesto, Faredu koledžo. Svečiai į mūsų miestą atvyko mokytojų J.Vytienės, A.Kubrakovienės, N.Valinskienės, R.Zabielienės, parengusių projektą „Europos identitetas. Liaudies šokiai ir dainos - šalies identiteto pagrindas“, dėka. Faredu koledžo mokinukai ir mokytojos susipažino su mokykla, lankė pamokas, apžiūrėjo Ukmergę, vyko į ekskursijas.


Apie meilę iš televizijos ekranų

Janina SEMAŠKAITĖ

Ilgai nesiryžau prabilti apie šventą žodį – meilė. Prisipažinsiu, ima baimė, kad būsiu jaunesniųjų ciniškais žodeliais palydėta, tačiau ir tylėti nenoriu.

Jau senokai visos televizijos Lietuvoje, ypač nežinia nuo ko laisvos, tiesiog pamišo dėl meilės temos. Nuo ryto iki vakaro arba pusplikes mergeles matai, arba tuščias kalbas ir meilės istorijas girdi. Beje, apie seksą ir intymų gyvenimą nesidrovi kalbėti ir į laidas atskubėjusios šių dienų „žvaigždės“ – iškloja viską iki smulkmenų. Jeigu dar paskatina vedėjai, tai galima pamanyti, kad jokių kitų problemų Lietuvoje nelikusių, tik neišmylėta, nesuprasta, dvasios ir kūno kančiom pažymėta meilė arba tokia pat „meile“ kankinamų gėjų bėdos. Seilėjasi prieš kamerą nuo jauno, dar nemylėjusio, iki iš meilės kvėštelėjusio senio.


Manresos šv. Mišios Hamburge

Jau daugiau nei metai, kai Hamburgo katalikiškas jaunimas yra kviečiamas kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, kurios vadinamos Manresos šv.Mišiomis ir kurių moto yra „Dievo ieškoti ir Jį rasti“. Šv.Mišios pavadintos pagal ispanų miestelio Manresa, kuriame šv. Ignacas Lojola pradėjo savo atsivertimo kelionę kaip Dievo ieškantis žmogus, vardu. Manresoje šventasis išgyveno didelius vidinius lūžius, trukusius vienuolika mėnesių, ir paliko tą miestelį jau kaip Dievą atradęs, vidinę laisvę patyręs žmogus.


Ateitininkai Šv. Kazimiero šventėje

Šaltą kovo 4 dienos popietę į Ukrinų pagrindinę mokyklą atskubėjo ateitininkai iš Mažeikių, Žemalės ir Tirkšlių. 64 moksleiviai klausėsi dvasios vadų – Telšių vyskupijos jaunimo centro direktoriaus kun. Rimanto Gudlinkio ir Ukrinų parapijos klebono kun. Vytauto Vaidilos paskaitėlių. Kun. R. Gudlinkis ragino šiais eucharistiniais metais atnaujinti sekmadienio šventimą, per šv. Mišias įsiklausyti, ką kiekvienam iš mūsų nori pasakyti pats Dievas. Kvietė susimąstyti, ar daug gerų darbų esi padaręs, ar esi ko nors atsisakęs dėl kitų. Tik tavo geri darbai, noras tapti tobulesniu padeda tiems, kuriems tavo pagalbos taip reikia.


Galvokite apie ateitį būdami blaivūs

Jokia čia gėda rūkyti, gerti... Tai pas mus tapo natūralu ir net priimtina. Rūko visai dar vaikai ir viešai, ir niekam tai nesvarbu. Na, sakykim, tėvams nesvarbu, bet ar nebūtų gražu, kad su klystančiu jaunimu pakalbėtų, pabendrautų kunigas? Tik jokiu būdu ne piktu žodžiu, ne pamokslaudamas. Reikia jaunimą kažkaip gelbėti.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija