Atnaujintas 2008 m. spalio 22 d.
Nr. 80
(1673)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Pagerbė vengrų
belaisvių atminimą

Palangoje
puoselėjamas
partizanų atminimas

Iš J. Gruodžio
gatvės istorijos

Šengeno  erdvė –
mūsų  paslaugoms

Kaip  pavyko išvengti
komunistų partijos

Apie bulves, agurkus
ir arbūzus

Mūsų valdžios
nuolankumas Rusijai

Per sutemas į šviesą

„Kultūrbolševizmas“

Rašytojo slapyvardyje
– raidės iš Dievo
Motinos paveikslo

Apie dr. Joną
Basanavičių –
bulgariškai

Anykštietiški laiškai
iš Paryžiaus

Ateitininkas
ir politinis kalinys

Atsisveikinant
su farmacininke,
tremtine Stanislava
Zokaitiene

Bažnytiniai finansų krizės vertinimai

Mindaugas BUIKA

Dublino (Airija) arkivyskupas
Diarmuidas Martinas už etiškai
pagrįstą rinkos ekonomikos veikimą

Vyriausybė turi garantuoti teisingumą

Šiuo metu pasaulyje įsivyraujant ekonominiam chaosui, kai finansų krizė, smunkančios akcijos ir gamybos bei verslo stagnacija gresia sunkiomis pasekmėmis visose  gyvenimo srityse, Bažnyčios vadovai primena įstatyminio reguliavimo, etikos ir moralės principų taikymo svarbą. Štai iškilus ekonominiams sunkumams ir klestinčioje Airijoje, kur pirmą kartą po 25 metų nepaliaujamo augimo pranešama apie vis ryškesnius „represijos“ (sąstingio) bruožus, šalies sostinės Dublino arkivyskupas Diarmuidas Martinas savo pareiškime „Etika, ekonomika ir rūpestingumas: pamokos, iš kurių turi būti pasimokyta“ primena nekontroliuojamos veiklos pragaištingumą.


Dešiniųjų klaidos: nesusipratimas ar neišmanymas

Gintaras VISOCKAS

Kai  tik paaiškėjo preliminarūs pirmojo rinkimų turo rezultatai, žurnalistai užpuolė Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų partijos vadovą Andrių Kubilių, klausdami, su kuriomis kitomis į Seimą patekusiomis politinėmis jėgomis jis galįs sudaryti koalicijas, o su kuriomis – ne. Žurnalistai tąsyk buvo neteisūs, ironiškai šaipydamiesi iš konkrečiai kalbėti nepanorėjusio konservatorių lyderio. Žurnalistams tą vakarą derėjo atkreipti dėmesį visai į kitus dalykus. TS- LKD vadovas nuolat kartojo, jog norint atsakyti į žiniasklaidos iškeltą klausimą, su kuo jis eisiąs obuoliauti, būtina sulaukti antrojo rinkimų turo rezultatų. Tiksliau sakant, verta pasižiūrėti, kokia rinkėjų valia bus po dviejų savaičių. Pasak vyriausiojo konservatorių-krikdemų stratego, rinkėjai jau per pirmąjį rinkimų turą pareiškė norį permainų. Tačiau iš kai kurių politiko užuominų ar nutylėjimų buvo galima susidaryti įspūdį, jog rinkėjai per antrąjį rinkimų turą turėtų dar tvirčiau ir stipriau pasakyti, ar tikrai jie nori kardinalių pasikeitimų šalies politiniame, ekonominiame bei kultūriniame gyvenime. Suprask, kuo daugiau vietų naujajame Seime turės konservatoriai su prisijungusiais krikdemais, tuo dešiniesiems bus lengviau įgyvendinti savo pozityvius sumanymus.


Rekonstruotoje  filharmonijoje – puikus sezono atidarymo koncertas

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kauno filharmonijos direktorius
Justinas Krėpšta ir apaštalinis
nuncijus arkivyskupas
dr. Peteris Stephanas Zurbriggenas

Šį rudenį pagaliau buvo baigta daug lėšų pareikalavusi Kauno filharmonijos rekonstrukcija ir kapitalinis remontas. Joje prieškariu buvo Teisingumo ministerijos patalpos, posėdžiavo Lietuvos Respublikos Seimas. Po remonto filharmonijos patalpos – koncertinė salė, vestibiulis, rūbinė, scena – atitinka nūdienos kultūrinių pastatų estetikos, interjero reikalavimus.


Mokslinė fantastinė dailė

Dailininkas Stasys Povilaitis

Fantazija – tikėjimo, mokslo, technikos, meno kūrybinių ieškojimų žvalgyba. Fantastika žadina visuomenės domėjimąsi religija, mokslu, technika, daile, literatūra, medicina. Ji ugdo supratimą apie ateitį, jaunimą skatina rinktis techniko, inžinieriaus, mokslininko, kariškio, mediko specialybes, į žemiškas problemas moko žvelgti iš absoliuto pozicijų, tai yra iš kosminio aukščio.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija